d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Te veel pensioen krijgen

Het kan gebeuren dat wij uw pensioen niet goed hebben berekend en dat we uw pensioen moeten verlagen.

 

Heeft u te veel pensioen gekregen? Dan moet u terugbetalen

Wanneer u te veel pensioen heeft gekregen moet u dit geld aan ons terugbetalen. Wij nemen hierover contact met u op.

Samen kijken we hoe u het te veel gekregen bedrag terug kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met u af te spreken.

Bent u arbeidsongeschikt geweest?

Krijgt u pensioen van Pensioenfonds Schoonmaak? En heeft u enkele jaren geleden premievrij pensioen opgebouwd omdat u arbeidsongeschikt was? Dan kan het zijn dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage bij UWV lager is ná de ingang van uw pensioen. Heeft u bericht gehad dat u ons moet terugbetalen? Dit is misschien niet nodig. Neem hierover contact met ons op.

Moet u geld aan ons terugbetalen? Of bent u het niet eens met de beslissing van ons? Dan kunt u een klacht indienen. Wij kijken dan of er bijzondere omstandigheden zijn om een andere beslissing te nemen.