Kunnen de pensioenen in de nieuwe pensioenregeling nog verhoogd worden?

Wij verwachten dat de pensioenen straks hoger zullen zijn dan met de pensioenregels van nu.