Uw opgebouwde pensioen meenemen

Heeft u bij uw vorige baan geld in uw pensioenpotje? Of wilt u uw pensioen van Pensioenfonds Schoonmaak meenemen naar uw nieuwe baan? Dan kunt u gebruik maken van waardeoverdracht als de pensioenfondsen verschillen. U heeft dan al uw pensioen in 1 potje, bij 1 pensioenfonds.

U kunt waardeoverdracht zelf regelen bij uw nieuwe pensioenfonds. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 592,51 bruto per jaar hoeft u soms niets te doen. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen

Waardeoverdracht kunt u zelf regelen:

Bekijk op mijnwaardeoverdracht.nl de verschillende pensioenregelingen. U krijgt meteen digitaal een offerte. Bent u het eens met het aanbod in de offerte? Onderteken het met DigiD. Dan regelen wij de rest.

Kiest u voor waardeoverdracht? Dan vervallen al uw pensioenaanspraken bij Pensioenfonds Schoonmaak. U krijgt dan géén pensioen en pensioenverhogingen meer van ons fonds.

U krijgt dan alleen pensioen van uw nieuwe pensioenfonds. U kunt de pensioenregeling van Pensioenfonds Schoonmaak vergelijken met de pensioenregeling van uw nieuwe pensioenfonds met de Pensioenvergelijker.

Mijnwaardeoverdracht.nl werkt samen met de pensioensector. Hier kunt u meteen een offerte laten maken en offertes naast elkaar leggen. Zo regelt u de waardeoverdracht al binnen een paar minuten. Snel, makkelijk en veilig. Bekijk de website voor meer uitleg.

Welke pensioenfondsen vallen onder Mijnwaardeoverdracht.nl?
U kunt waardeoverdracht regelen op Mijnwaardeoverdracht.nl als u een pensioen wilt meenemen van de volgende pensioenfondsen:

 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel
 • IFF Pensioenfonds
 • Stichting Pensioenfonds Staples
 • Nationale Nederlanden
 • Personeelspensioenfonds APG
 • Stichting Algemeen pensioenfonds KLM
 • Pensioenfonds voor de woningcorporaties
 • Philips Pensioenfonds
 • BPF Schilders
 • bpfBOUW 
 • ABP

Wilt u waardeoverdracht aanvragen vanuit een andere pensioenfonds? Vraag waardeoverdracht dan aan via MijnPensioenschoonmaak. Kijk onder het tabje 'Waardeoverdracht, stap voor stap' welke stappen u moet zetten.

Waardeoverdracht kan alleen als de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Schoonmaak én het andere pensioenfonds boven de 100 procent zijn.

Wordt uw pensioen niet vanzelf overgedragen? U moet dan zelf beslissen of u uw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Waardeoverdracht kan handig zijn. Bijvoorbeeld omdat u dan al uw pensioen in 1 potje heeft.

Maar waardeoverdracht is niet altijd handig. Soms heeft uw oude pensioenfonds bijvoorbeeld betere regels voor jaarlijkse verhoging. Dat kan een reden zijn om geen waardeoverdracht te doen.

Wat gebeurt er als ik mijn pensioen niet meeneem naar Pensioenfonds Schoonmaak?
Blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds? Dan gebeurt er nu niks. Pas als u met pensioen gaat, merkt u daar wat van. U krijgt dan van meerdere pensioenfondsen geld.

Wilt u uw pensioen van Pensioenfonds Schoonmaak vergelijken met een ander pensioenfonds? Gebruik dan de Pensioenvergelijker. Als u vragen heeft over pensioen, bel dan met 020 583 51 00.

Hieronder staan de stappen die u neemt wanneer u een waardeoverdracht aanvraagt via Pensioenfonds Schoonmaak

Heeft u in het verleden waardeoverdracht aangevraagd? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf bericht van ons. We verwerken vanaf juni 2023 alle aanvragen. Het kan tot 3 maanden duren voordat u bericht krijgt.

Stap 1: U krijgt een brief van ons 
U heeft pensioen opgebouwd bij uw oude pensioenfonds. Wij kijken hoeveel dat is. Daarna krijgt u een brief van ons. 

In de brief staat hoeveel uw opgebouwde pensioen waard is. En wat het betekent als u uw pensioen meeneemt naar Pensioenfonds Schoonmaak. 

Stap 2: U beslist 
U bekijkt de brief met ons voorstel. Daarna beslist u of u uw pensioen inderdaad mee wilt nemen naar Pensioenfonds Schoonmaak.

Stap 3: Wij regelen de waardeoverdracht
Bent u het eens met het voorstel? U stuurt de getekende akkoordverklaring op. Dan regelen wij de rest. U hoeft niets meer te doen. U krijgt een bericht als de waardeoverdracht klaar is. Ook als u niet akkoord bent stuurt u de akkoordverklaring terug. Kruis aan “ik ga niet akkoord”.

Internationale uitgaande waardeoverdracht 
Werkt u in Nederland? En krijgt u een nieuwe baan in een ander land? Dan kunt u misschien uw opgebouwde pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioeninstelling. Dit noemen we internationale uitgaande waardeoverdracht. U mag uw pensioen ook laten staan bij Pensioenfonds Schoonmaak.

U kunt uw pensioen overdragen inkomend van en uitgaand naar:

 • Een officiële pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • Internationale organisaties, zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • Een buitenlande pensioeninstelling, zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen. 

Internationale inkomende waardeoverdracht 
Werkt u in het buitenland? En gaat u in Nederland werken? Dan kunt u misschien uw opgebouwde pensioen meenemen naar Nederlands pensioenfonds. Dit noemen we internationale inkomende waardeoverdracht. 

Modelvragenlijsten internationale waardeoverdrachten
Buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties moeten een 'Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten' invullen. Dit geldt voor inkomende- en uitgaande waardeoverdracht. Bij internationale uitgaande waardeoverdracht stuurt de organisatie de vragenlijst vervolgens naar Pensioenfonds Schoonmaak.

In het geval van internatione inkomende waardeoverdacht stuurt Pensioenfonds Schoonmaak de vragenlijst naar de buitenlandse organisatie. Wij kijken dan of aan de eisen voor de internationale waardeoverdracht is voldaan.

Hier vindt u de Handleidingen Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten
Hier vindt u onze contactgegevens voor het toesturen van de vragenlijst

Hieronder ziet u een overzicht van de termijnen die bij elke fase horen:

 1. U doet een verzoek voor waardeoverdracht. Hier zit geen tijdsbestek aan.
 2. Pensioenfonds Schoonmaak doet binnen 1 maand een verzoek  bij het oude pensioenfonds om een opgave.
 3. Oude pensioenfonds verstrekt binnen 2 maanden een opgave.
 4. Pensioenfonds Schoonmaak stuurt binnen 2 maanden na ontvangst van de gegevens, u een opgave.
 5. U beslist binnen 2 maanden na ontvangst of u wel of geen waardeoverdracht wil.
 6. Binnen 10 werkdagen na uw beslissing wordt de waarde overgedragen.

Let op: in individuele situaties, kan er afgeweken worden van bovengenoemde termijnen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!