Nieuwe baan

Heeft u een nieuwe baan? Maar werkt u niet meer in de schoonmaak? Dan krijgt u een stopbrief van ons. En kunt u een paar keuzes maken. Start u met werken in de schoonmaak? En was uw vorige baan niet in de schoonmaak? Dan krijgt u een startbrief van ons.
 

U blijft werken in de schoonmaak

Heeft u een nieuwe baan? En was uw vorige baan ook in de schoonmaak? Dan verandert er meestal niets.

Heeft u een nieuwe baan? En werkt u niet meer in de schoonmaak? Dan krijgt u een brief. Dit noemen wij een stopbrief. Bij de stopbrief zit uw pensioenoverzicht. Met de stopbrief kunt u een paar keuzes maken. Bijvoorbeeld of u uw ouderdomspensioen wilt uitruilen naar partnerpensioen.

Uitruilen

Heeft u een partner? Dan kunt u misschien kiezen voor meer inkomen voor uw partner wanneer u overlijdt. U ruilt dan ouderdomspensioen in voor meer partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan minder.

Wilt u meer partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt? Bij de stopbrief zit het formulier ‘Uitruilverklaring’. Vul het formulier in. En stuur het ingevulde formulier terug. Dit moet binnen 2 maanden.

Wanneer kunt u uitruilen?

Als u stopt met pensioen opbouwen bij BPF Schoonmaak. En als u met pensioen gaat. Uw pensioen moet dan wel meer dan € 594,89 bruto per jaar zijn.

Waardeoverdracht

Hebben uw oude en nieuwe werkgever een andere pensioenregeling? U kunt dan uw pensioen meenemen. Dit heet waardeoverdracht.

Uw nieuwe werkgever meldt u aan bij ons. Wij krijgen alle gegevens die wij nodig hebben. U hoeft zelf niets te doen.

Brief met informatie over pensioenregeling

Bij elk nieuw dienstverband krijgt u een brief van ons. Dit noemen wij de startbrief. In de startbrief staat de naam van de werkgever. En in de startbrief staat de datum waarop u begonnen bent met werken. Ook staat in de brief belangrijke informatie over de pensioenregeling. Lees hier meer over uw pensioenregeling.

Waardeoverdracht

Hebben uw oude en nieuwe werkgever een andere pensioenregeling? U kunt dan uw pensioen meenemen. Dit heet waardeoverdracht. Lees meer over waardeoverdracht.