Waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht neemt het nieuwe pensioenfonds het 'pensioenpotje' dat u hebt opgebouwd bij het vorige pensioenfonds, over. Het voordeel is dat u dan maar één pensioenpot heeft, bij één pensioenfonds. Dat is wel zo overzichtelijk.

Het 'nieuwe' pensioenfonds bekijkt dan de waarde van wat u hebt opgebouwd bij uw 'oude' pensioenfonds. Aan de hand van een offerte van het nieuwe fonds beslist u zelf of u de waardeoverdracht door wilt laten gaan. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u bekijken waar u pensioen heeft opgebouwd.
Dan krijgt u uw pensioen straks van meerdere pensioenfondsen. U mag uw opgebouwde pensioen ook bij het oude pensioenfonds laten staan. Eén keer in de vijf jaar moet een pensioenfonds aan zijn 'inactieve deelnemers' een overzicht sturen van het opgebouwde pensioen. Van het pensioenfonds waar u 'actief deelnemer' bent, krijgt u ieder jaar een pensioenoverzicht (UPO) toegestuurd.
Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Het kan zijn dat uw 'nieuwe' pensioenfonds minder goede voorwaarden heeft dan uw oude pensioenfonds, of juist andersom. Waardeoverdracht is niet verplicht en het aanvragen van waardeoverdracht is altijd vrijblijvend.

Waarom is waardeoverdracht handig?

Ja, u kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij BPF Schoonmaak meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. U vraagt de waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

U kunt het makkelijkst een waardeoverdracht aanvragen via MijnPensioenschoonmaak. Hiervoor heeft u alleen de naam van uw vorige pensioenfonds(en) nodig. Wij vragen bij uw vorige pensioenfonds(en) op hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U krijgt daarna een voorstel van BPF Schoonmaak. Hierop staan de bedragen die u kunt meenemen naar BPF Schoonmaak. Als u akkoord gaat met dit voorstel regelen wij de waardeoverdracht.