Waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht neemt het nieuwe pensioenfonds het 'pensioenspaarpotje' dat u hebt opgebouwd bij het vorige pensioenfonds, over. Het voordeel is dat u dan maar één pensioenspaarpot heeft, bij één pensioenfonds. Dat is wel zo overzichtelijk.

De dekkingsgraad is op dit moment onder de 100 procent. Dit betekent dat u wel waardeoverdracht kunt aanvragen, maar dat deze aanvraag pas in behandeling wordt genomen als de dekkingsgraad boven de 100 procent ligt.
Het 'nieuwe' pensioenfonds bekijkt dan de waarde van wat u hebt opgebouwd bij uw 'oude' pensioenfonds. Aan de hand van een offerte van het nieuwe fonds beslist u zelf of u de waardeoverdracht door wilt laten gaan. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u bekijken waar u pensioen heeft opgebouwd.
Dan krijgt u uw pensioen straks van meerdere pensioenfondsen. U mag uw opgebouwde pensioen ook bij het oude pensioenfonds laten staan. Eén keer in de vijf jaar moet een pensioenfonds aan zijn 'inactieve deelnemers' een overzicht sturen van het opgebouwde pensioen. Van het pensioenfonds waar u 'actief deelnemer' bent, krijgt u ieder jaar een pensioenoverzicht (UPO) toegestuurd.
Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Het kan zijn dat uw 'nieuwe' pensioenfonds minder goede voorwaarden heeft dan uw oude pensioenfonds, of juist andersom. Waardeoverdracht is niet verplicht en het aanvragen van waardeoverdracht is altijd vrijblijvend.

Waarom is waardeoverdracht handig?