Pensioen meenemen naar BPF Schoonmaak

Heeft u pensioen opgebouwd bij een andere werkgever? U kunt dat pensioen meenemen naar BPF Schoonmaak. Dat heet waardeoverdracht. U heeft dan al uw pensioen in één potje bij één pensioenfonds. Let u op: waardeoverdracht van en naar BPF Schoonmaak is sinds 1 februari 2019 tijdelijk niet mogelijk.

U moet waardeoverdracht meestal zelf aanvragen. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 520,35 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

U kunt waardeoverdracht aanvragen in MijnPensioenschoonmaak. Daarna zijn dit de stappen:

Stap 1: U krijgt een brief van ons

U heeft pensioen opgebouwd bij uw oude pensioenfonds. Wij kijken hoeveel dat is. Daarna krijgt u een brief van ons. 

In de brief staat hoeveel uw opgebouwde pensioen waard is. En wat het betekent als u uw pensioen meeneemt naar BPF Schoonmaak. 

Stap 2: U beslist

U bekijkt de brief met ons voorstel. Daarna beslist u of u uw pensioen inderdaad mee wilt nemen naar BPF Schoonmaak.

Stap 3: Wij regelen de waardeoverdracht

Bent u akkoord met het voorstel? U stuurt de getekende akkoordverklaring op. Dan regelen wij de rest. U hoeft niets meer te doen. U krijgt een bericht als de waardeoverdracht klaar is. Ook als u niet akkoord bent stuurt u de akkoordverklaring terug. Kruis aan “ik ga niet akkoord”.

Sinds 1 februari 2019 is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. BPF Schoonmaak heeft sinds die datum niet voldoende geld beschikbaar. Daarom mogen we geen pensioen betalen aan of krijgen van pensioenfondsen.

U kunt uw waardeoverdracht wel alvast aanvragen. Wij bewaren uw aanvraag. Als we weer genoeg geld hebben regelen wij uw waardeoverdracht.

Wordt uw pensioen niet automatisch overgedragen? U moet dan zelf beslissen of u uw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Waardeoverdracht kan handig zijn. Bijvoorbeeld omdat u dan al uw pensioen in één potje hebt. 
 
Maar waardeoverdracht is niet altijd handig. Soms heeft uw oude pensioenregeling betere regels. Dat kan een reden zijn om geen waardeoverdracht te doen.
Blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds? Dan gebeurt er nu niks. Pas als u met pensioen gaat, merkt u daar wat van. U krijgt dan van meerdere pensioenfondsen geld.

Als u waardeoverdracht aanvraagt, hebt u de naam van uw oude pensioenfonds nodig. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij welk pensioenfonds u pensioen hebt opgebouwd.

Ja, u kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij BPF Schoonmaak meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. U vraagt de waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. 

Is uw opgebouwde pensioen bij BPF Schoonmaak lager dan € 520,35 bruto per jaar? Dan dragen wij uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. U hoeft daarvoor niets te doen. U krijgt hiervan een bevestiging van uw nieuwe pensioenfonds. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.