Trouwen of samenwonen

U gaat samenwonen, trouwen of u sluit een geregistreerd partnerschap. Uw partner kan recht hebben op een partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Gaat u samenwonen?  Geef dit door via MijnPensioenschoonmaak. Bij trouwen of partnerregistratie hoeft u niets te doen. De gemeente geeft het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan ons door. Uw partner staat op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u van ons krijgt. Om partnerpensioen te krijgen, moet u aan regels voldoen.

De persoon met wie u samenwoont, heeft misschien recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. Hier zijn wel regels voor:

  • U moet een samenlevingscontract hebben. In het contract staat dat u voor elkaar wilt zorgen en dat u samen voor het huishouden zorgt. Het contract moet u laten opstellen door een notaris.
  • U moet de persoon met wie u samenwoont, aanmelden via MijnPensioenschoonmaak. U doet dit voordat u met pensioen gaat.
  • U moet samen in hetzelfde huis wonen. Dit moet vastgelegd zijn bij de gemeente.
  • U mag allebei geen andere partner hebben.
  • U mag niet uw vader, moeder of kind als partner bij ons aanmelden.

Let op! Gebruikt u Internet Explorer? Met deze browser is het nog niet mogelijk uw partner digitaal aan te melden. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken zoals: Chrome, Firefox of Safari. Lukt dat niet? Neem contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Alle regels leest u in het pensioenreglement.

U gaat samenwonen, trouwen of u sluit een geregistreerd partnerschap en u krijgt al pensioen van ons? Dan krijgt uw partner na uw overlijden geen partnerpensioen. Uw pensioenuitkering blijft gelijk. Krijgt u ‘Anw-hiaatcompensatie’? Dan stopt dit.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen, behalve als u Anw-hiaatcompensatie krijgt. Dan moet u uw samenlevingscontract opsturen als u gaat samenwonen. Wij zetten dan de uitkering stop.

Let op!

Trouwen of een geregistreerd partnerschap heeft wel gevolgen voor uw AOW. Meestal wordt uw AOW lager. Heeft uw partner nog geen recht op AOW? En werkt uw partner niet? Dan wordt uw AOW misschien hoger. De regels leest u op www.svb.nl.