Trouwen of samenwonen

U gaat samenwonen, trouwen of u sluit een geregistreerd partnerschap. Uw partner kan recht hebben op een partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Gaat u samenwonen?  Geef dit door via MijnPensioenschoonmaak. Bij trouwen of partnerregistratie hoeft u niets te doen. De gemeente geeft het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan ons door. Uw partner staat op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u van ons krijgt. Om partnerpensioen te krijgen, moet u aan regels voldoen.

De persoon met wie u samenwoont, heeft misschien recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. Hier zijn wel regels voor:

  • U moet een samenlevingscontract hebben. In het contract staat dat u voor elkaar wilt zorgen en dat u samen voor het huishouden zorgt. Het contract moet u laten opstellen door een notaris.
  • U moet de persoon met wie u samenwoont aanmelden via MijnPensioenschoonmaak. U doet dit voordat u met pensioen gaat.
  • U moet samen in hetzelfde huis wonen. Dit moet vastgelegd zijn bij de gemeente.
  • U mag allebei geen andere partner hebben.
  • U mag niet uw vader, moeder of kind als partner bij ons aanmelden.

Let op! Gebruikt u Internet Explorer? Met deze browser is het nog niet mogelijk uw partner digitaal aan te melden. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken zoals: Chrome, Firefox of Safari. Lukt dat niet? Neem contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Alle regels leest u in het pensioenreglement.
Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente aanmelden. Uw huwelijk wordt dan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Neem hiervoor contact op met de gemeente waarin u woont. Wij ontvangen de gegevens over uw huwelijk automatisch van uw gemeente. Dit hoeft u niet te doen.

U gaat samenwonen, trouwen of u sluit een geregistreerd partnerschap en u krijgt al pensioen van ons? Dan krijgt uw partner na uw overlijden geen partnerpensioen. Uw pensioenuitkering blijft gelijk.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen.

Let op!

Trouwen of een geregistreerd partnerschap heeft wel gevolgen voor uw AOW. Meestal wordt uw AOW lager. Heeft uw partner nog geen recht op AOW? En werkt uw partner niet? Dan wordt uw AOW misschien hoger. De regels leest u op www.svb.nl.
Als u gaat trouwen of samenwonen stopt uw Anw-hiaatcompensatie. Uw Anw-hiaatcompensatie stopt ook als u gaat samenwonen met één of meerdere personen zonder een samenlevingscontract. U voert in dat geval een gezamenlijk huishouden. Dit geldt niet als de persoon met wie u gaat samenwonen jonger is dan 18 jaar of een ‘eerstegraads familielid’ is. Een eerstegraadsfamilielid is een vader, moeder of kind.

Wat moet u doen?

U moet uw samenlevingscontract opsturen als u gaat samenwonen. Wij zetten dan de uitkering stop. U moet het ook zelf melden als u gaat samenwonen zonder samenlevingscontract. Heeft u geen samenlevingscontract en gaat u samenwonen met iemand die jonger is dan 18 jaar? Of met uw vader, moeder of kind? Dan hoeft u dit niet te melden.