Gaat u samenwonen met uw partner?

Het is belangrijk dat u uw partner aanmeldt. Alleen dan krijgt uw partner misschien partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Er zijn regels voor het aanmelden van een partner:

✔ U moet een samenlevingscontract hebben. In het contract staat dat u voor elkaar wilt zorgen. En dat u samen voor het huishouden zorgt. Het contract moet u laten opstellen door een notaris.

✔ U moet de persoon met wie u samenwoont aanmelden via MijnPensioenschoonmaak. U doet dit voordat u met pensioen gaat.

✔ U moet samen in hetzelfde huis wonen. Dit moet vastgelegd zijn bij de gemeente.

✔ U mag allebei geen andere partner hebben.

✔ U mag niet uw vader, moeder of kind als partner bij ons aanmelden.
 

Als u gaat samenwonen stopt uw Anw-hiaatcompensatie.  U moet het zelf melden als u gaat samenwonen. 

U blijft Anw-hiaatcompensatie krijgen als de persoon met wie u gaat samenwonen jonger is dan 18 jaar of een 'eerstegraads familielid' is. Een eerstegraads familielid is een vader, moeder of kind. Dat hoeft u niet te melden.

Dan heeft uw partner misschien recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot 1 januari 2003. Maar géén recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt in uw samenlevingscontract afspraken maken over de verdeling van het partnerpensioen.