Scheiden heeft ook gevolgen voor uw pensioen

Wat moet u weten en regelen?

 • Onderzoek welke keuzes u en uw ex-partner hebben bij de verdeling van uw pensioen. En welke gevolgen dit heeft voor uw pensioen en dat van uw ex-partner. Lees hier meer over uw pensioen als u gaat scheiden.  
 • Maak samen met uw ex-partner afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen.
 • Uw ex-partner mag afstand doen van het bijzonder partnerpensioen
 • U legt de afspraken over de verdeling van uw pensioen vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst.
 • Geef de gemaakte keuze over de verdeling van uw ouderdomspensioen door via het formulier verdeling van ouderdomspensioen. En stuur deze binnen 2 jaar na de scheiding via per mail naar ons. Of per post naar:

  Pensioenfonds Schoonmaak
  Postbus 637
  1000 EE Amsterdam
  Nederland

 • Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Geef dit aan ons door.
 • Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Geef daar dan ook uw keuze voor de verdeling van uw pensioen door.
 • Woont u in het buitenland? Dan moet u de scheiding zelf aan ons doorgeven.