U bent gescheiden van tafel en bed of u gaat scheiden van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om samen met uw partner afspraken te maken over de verdeling van uw ouderdomspensioen.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden, maar blijft uw huwelijk nog in stand. Een scheiding van tafel en bed wordt niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Pensioenfonds Schoonmaak ontvangt hiervan geen automatisch bericht. Bij een scheiding van tafel en bed is het tijdstip van scheiding de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister.

Het is belangrijk dat u binnen 2 jaar na datum van deze inschrijving dit doorgeeft aan ons, samen met de afspraken die u heeft gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. Bent u langer dan 2 jaar geleden gescheiden van tafel en bed? Neem dan contact met ons op.

Verdeling ouderdomspensioen

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om uw ouderdomspensioen te verdelen. Om dit vast te kunnen leggen in onze administratie vult u het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Het ingevulde formulier stuurt u samen met een kopie van de inschrijving in het huwelijksgoederenregister en een kopie van uw convenant met daarin de gemaakte afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen, naar ons toe.

U kunt bovenstaande gegevens naar ons sturen via het digitale contactformulier. Of per post. Vervolgens leggen wij de scheiding van tafel en bed en de door u gemaakte afspraken vast in onze administratie. U en uw partner ontvangen hiervan beide een bericht.

Is de verdeling van het ouderdomspensioen vastgelegd en verzoenen u en uw partner zich weer? Dan kunnen wij op schriftelijk verzoek van u en uw partner de scheiding van tafel en bed en de verdeling van het pensioen uit onze administratie halen, zodra u de inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister heeft laten uitschrijven.

Wanneer krijgt uw partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw partner het deel van uw pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Uw partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht tot de scheiding van tafel en bed.

Wat als uw partner overlijdt?

Dan stopt de verdeling van uw pensioen. Het bedrag voor uw partner voegen wij toe aan uw pensioen.

Nabestaandenpensioen voor uw partner

Bij een scheiding van tafel en bed bent u officieel nog getrouwd. U bouwt daarom nog steeds nabestaandenpensioen op voor uw partner. Ook als u op een ander adres woont dan uw partner. Als u definitief bent gescheiden, dan stopt deze opbouw van het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner behoudt recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot de datum van uw scheiding. Dit noemen we bijzonder nabestaandenpensioen.

Uw ex-partner kan afzien van het recht op het bijzonder nabestaandenpensioen.

Woont u in het buitenland?

Woont u in het buitenland en gaat u definitief scheiden na de scheiding van tafel en bed? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. Doet u dit niet? Dan blijft de opbouw van het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner doorlopen.

U geeft dit aan ons door het inschrijfbewijs van uw scheiding naar ons te sturen via het digitale contactformulier. Of per post.