Beleggingsresultaten en downloads beleggingsbeleid

In 2020 lieten de beleggingsresultaten van BPF Schoonmaak een positief resultaat zien. De Z-score en performancetoets waren in 2020 beide positief. Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met ons beleggingsbeleid.

Z-score

Ieder jaar wordt de Z-score van een pensioenfonds vastgesteld. De Z-score geeft aan hoe het rendement ten opzichte van het benchmarkrendement is. De Z-score van BPF Schoonmaak over 2020 is positief: 0,35. Een positieve Z-score wil zeggen dat in het betreffende jaar een hoger rendement is behaald dan de benchmark.

Performancetoets

De Z-scores over de laatste 5 jaar vormen de performancetoets (ook wel p-toets genoemd). In de onderstaande tabel staan de z-scores en de resultaten van de performancetoetsen van BPF Schoonmaak over de laatste 5 jaar weergegeven.

Tabel met Z-scores van de afgelopen 5 jaren

Jaartal Z-score
2014       0,43
2015 0,18
2016 0,29
2017 0,30
2018 0,13
2019 0,18
2020 0,35


Een negatieve uitkomst van de performancetoets betekent dat een pensioenfonds in de 5 voorgaande jaren zodanig slechter heeft gepresteerd ten opzichte van de benchmark, dat een aangesloten werkgever – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling kan krijgen van de verplichtstelling. Dat betekent dat een werkgever het pensioenfonds dus kan verlaten als hij onder andere minimaal een gelijkwaardige pensioenregeling als die van BPF Schoonmaak uitvoert. Dit is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000. Het resultaat van de performancetoets van BPF Schoonmaak was in 2020 positief: 1,84.

We stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we beleggen. Achmea Investment Management doet dit namens ons. De stemresultaten op aandeelhoudersvergaderingen kunt u bekijken via het Vote Disclosure Systeem.