Beleggingsresultaten en downloads beleggingsbeleid

In 2019 lieten de beleggingsresultaten van BPF Schoonmaak een positief resultaat zien. De z-score en performancetoets waren in 2019 beide positief. Op deze pagina vindt ook u alle documenten die te maken hebben met ons beleggingsbeleid.

De z-score van een pensioenfonds wordt ieder jaar vastgesteld. De z-score geeft aan hoe het rendement van BPF Schoonmaak is ten opzichte van een benchmarkrendement. De z-score van BPF Schoonmaak over 2019 is positief: 0,18. Een positieve z-score wil zeggen dat BPF Schoonmaak in het betreffende jaar een hoger rendement heeft behaald dan de benchmark.
De z-scores over de laatste vijf jaar vormen de performancetoets (ook wel p-toets genoemd). In de onderstaande tabel zijn de z-scores en de resultaten van de performancetoetsen van BPF Schoonmaak over de laatste vijf jaar weergegeven.

Tabel met Z-scores van de afgelopen vijf jaren

Jaartal Z-score
2014       0,43
2015 0,18
2016 0,29
2017 0,30
2018 0,13
2019 0,18

Een negatieve uitkomst van de performancetoets betekent dat een pensioenfonds in de vijf voorgaande jaren zodanig slechter heeft gepresteerd ten opzichte van de benchmark, dat een aangesloten werkgever – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling kan krijgen van de verplichtstelling. Dat betekent dat een werkgever het pensioenfonds dus kan verlaten als hij onder andere minimaal een gelijkwaardige pensioenregeling als die van BPF Schoonmaak uitvoert. Dit is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000. Het resultaat van de performancetoets van BPF Schoonmaak was in 2019 positief: 1,76.

We stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we beleggen. Achmea Investment Management doet dat namens ons. De stemresultaten op aandeelhoudersvergaderingen kunt u bekijken via het Vote Disclosure Systeem.