Dekkingsgraad

Wat is de dekkingsgraad? De dekkingsgraad zegt hoeveel geld BPF Schoonmaak heeft. Dat is het vermogen. En hoeveel BPF Schoonmaak nu én later aan pensioen moet uitbetalen. Dat zijn de pensioenverplichtingen.

Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet meer zijn dan die 100 procent. Want BPF Schoonmaak moet ook reserves hebben. Deze reserves zijn nodig om de risico’s te beheersen. Deze reserves noemen we het eigen vermogen. Onze dekkingsgraad wordt maandelijks bekendgemaakt.

Naast de dekkingsgraad is er ook nog de beleidsdekkingsgraad. Wat is het verschil? De beleidsdekkingsgraad is de ‘gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden’. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak is nu hoger dan 100 procent. Wij kunnen daarom meewerken aan waardeoverdrachten. 

Vraag waardeoverdracht aan

Het is dus belangrijk dat we meer geld hebben dan dat we aan pensioenen moeten uitbetalen. Als de waarde van onze bezittingen groter is dan de verplichtingen die we hebben, dan hebben we een eigen vermogen.
Hiervoor heeft De Nederlandsche Bank een berekening bedacht. Er wordt geld opzij gezet voor risico’s. We beleggen het geld. Maar we kunnen soms verlies maken, in plaats van winst. Of de rente is opeens heel laag. Daardoor brengt het geld minder op. Met reserves kunnen we die risico’s opvangen. Deze reserves noemen we de ‘bestemmingsreserves’. Al die reserves bij elkaar zijn het ‘vereist eigen vermogen’.