Uitleg over uw pensioen: Arbeidsongeschiktheidspensioen

U hebt uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. Op het UPO staat hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u krijgt.

Op uw UPO staan meerdere plaatjes. Ieder plaatje heeft een betekenis. Hieronder leggen wij uit wat de plaatjes betekenen.

Uw persoonlijke gegevens

Met uw gegevens berekenen wij uw pensioen. Kijkt u daarom zelf of de gegevens wel goed zijn. 

Zijn de gegevens niet goed? Bel dan onze Helpdesk op 020 583 5100.

Uw pensioengegevens

Hier leest u de naam van uw pensioenfonds. En de naam van uw pensioen. U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen.

Op uw UPO staat hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u bruto per jaar krijgt

Het maandbedrag is het bruto jaarbedrag gedeeld door twaalf. Daarin zit ook uw vakantiegeld. U krijgt uw netto arbeidsongeschiktheidspensioen iedere maand op uw rekening.

Wilt u weten hoeveel geld u op uw rekening krijgt? Kijkt u dan op de betaalspecificatie. Daarop staat ook hoeveel belasting u moet betalen. U krijgt de betaalspecificatie in januari. Of wanneer er wat verandert. Bewaar de betaalspecificatie daarom goed.

De hoogte van uw pensioen kan veranderen

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. De hoogte van dit pensioen kan dus veranderen.

Let op! Krijgt u 0 euro arbeidsongeschiktheidspensioen? Dat kan. Misschien is uw arbeidsongeschiktheidspercentage door werk verlaagd naar 0-15 procent.

Verlaging pensioen

risico

Het is niet zeker dat u evenveel pensioen blijft krijgen. Er is dus een risico dat uw pensioen wordt verlaagd. Wanneer wordt uw pensioen verlaagd? Alleen wanneer BPF Schoonmaak niet genoeg geld heeft. 

Dit jaar heeft BPF Schoonmaak genoeg geld. Uw pensioen wordt niet verlaagd. Wij weten niet of dat zo blijft. Ieder jaar bekijken wij opnieuw of er genoeg geld is. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina over risico’s voor uw pensioen.
prijs

Alles wordt duurder. Dat merkt u aan de prijzen. Uw pensioen moet daarom eigenlijk meegroeien met de prijzen. Dat heet ‘indexatie’. Indexatie kost geld. 

BPF Schoonmaak heeft niet altijd genoeg geld voor indexatie. Dat was de afgelopen jaren zo. En ook dit jaar. Uw pensioen is daarom niet verhoogd. Uw pensioen is daardoor minder waard. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina over indexatie

Verandert uw persoonlijke situatie?

Dan kan dat belangrijk zijn voor uw pensioen. Geef veranderingen daarom aan ons door. Bijvoorbeeld wanneer:

Bel ons dan

U belt onze Helpdesk op 020 583 5100. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag. Van 8:30 tot 17:00 uur. 

Of kijk op de pagina met contactgegevens.