d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Uitleg over uw pensioen: Wezenpensioen

U hebt uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. Op het UPO staat hoeveel wezenpensioen u krijgt.

Op uw UPO staan meerdere plaatjes. Ieder plaatje heeft een betekenis. Hieronder leggen wij uit wat de plaatjes betekenen.

Uw persoonlijke gegevens

Met uw gegevens berekenen wij uw pensioen. Kijkt u daarom zelf of de gegevens wel goed zijn. 

Zijn de gegevens niet goed? Bel dan onze Helpdesk op 020 583 5100.

Uw pensioengegevens

Hier leest u de naam van uw pensioenfonds. En de naam van uw pensioen. 

U krijgt wezenpensioen. Dat ontvangt u tot u 18 jaar wordt. Of als u studeert tot u uiterlijk 27 jaar wordt.

U krijgt wezenpensioen

U krijgt wezenpensioen tot u 18 jaar wordt. Studeert u? Dan krijgt u uiterlijk wezenpensioen tot u 27 jaar wordt. 

Een paar keer per jaar kijken wij of u staat ingeschreven bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Staat u niet meer ingeschreven? Dan stopt het wezenpensioen.

Wij sturen u dan een schoolverklaring. Deze moet u invullen als bewijs dat u studeert. 

Op uw UPO staat hoeveel wezenpensioen u bruto per jaar krijgt

Het maandbedrag is het bruto jaarbedrag gedeeld door 12. Daarin zit ook uw vakantiegeld. U krijgt uw netto wezenpensioen iedere maand op uw rekening.

Wilt u weten hoeveel geld u op uw rekening krijgt? Kijkt u dan op de betaalspecificatie. Daarop staat ook hoeveel belasting u moet betalen. U krijgt de betaalspecificatie in januari. Of wanneer er wat verandert. Bewaar de betaalspecificatie daarom goed.

Verlaging pensioen

Het is niet zeker dat u evenveel pensioen blijft krijgen. Er is dus een risico dat uw pensioen wordt verlaagd. Wanneer wordt uw pensioen verlaagd? Alleen wanneer Pensioenfonds Schoonmaak niet genoeg geld heeft. 

Dit jaar heeft Pensioenfonds Schoonmaak genoeg geld. Uw pensioen wordt niet verlaagd. Wij weten niet of dat zo blijft. Ieder jaar bekijken wij opnieuw of er genoeg geld is. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina over risico's voor uw pensioen

De prijzen stijgen. We proberen uw pensioen te laten meegroeien met de prijzen. Dat heet ‘indexatie’. Dit kan alleen als we genoeg geld hebben. Elk jaar kijken wij of we genoeg geld hebben om uw pensioen te verhogen. Uw pensioen is per 1 januari 2024 met 3,00% verhoogd.

Verandert uw persoonlijke situatie?

Dan kan dat belangrijk zijn voor uw pensioen. Geef veranderingen daarom aan ons door. Bijvoorbeeld wanneer:

  • U 18 jaar wordt en niet studeert. Dan stopt het wezenpensioen.
  • U stopt met studeren. Dan stopt het wezenpensioen.
  • Uw nog levende ouder overlijdt. Dan krijgt u een ander bedrag per maand.
  • verhuist naar het buitenland.

Bel ons dan

U belt onze Helpdesk op 020 583 5100. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag. Van 8:30 tot 17:00 uur. 

Of kijk op de pagina met contactgegevens.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!