Partnerpensioen

Wanneer u overlijdt, krijgt uw partner misschien een partnerpensioen.

Bouwde u pensioen op in 2003 of daarna? En u overlijdt? Dan krijgt uw partner alleen partnerpensioen als u op dat moment werkt in de schoonmaaksector. Werkt u niet meer als schoonmaker of glazenwasser wanneer u overlijdt? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons.

Met 'partner' bedoelen wij de persoon met wie u:

  • getrouwd bent;
  • een geregistreerd partnerschap heeft;
  • een samenlevingsovereenkomst heeft. Dit moet door een notaris zijn opgesteld. In het contract staat dat u voor elkaar wilt zorgen en dat u samen voor het huishouden zorgt.

Uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of het samenlevingscontract moet u hebben vastgelegd voordat u met pensioen gaat.

Uw partner krijgt na uw overlijden het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot 1 januari 2003. Hier komt 70 procent van het ouderdomspensioen bij dat u had kunnen opbouwen tussen 1 januari 2003 en de maand waarin u 67 zou worden.
Krijgt u na ontslag uit de schoonmaakbranche een WW-uitkering? En overlijdt u dan? Dan krijgt uw partner misschien geld van ons. Hier zijn regels voor. Die staan in ons pensioenreglement.

Wanneer u overlijdt, krijgt uw ex-partner misschien bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt alleen geld van ons als u voor 1 januari 2003 partnerpensioen heeft opgebouwd.
Of als u bij einde deelname of pensionering gekozen heeft om een gedeelte van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. En de scheiding plaatsvindt na de omzetting.

Heeft u een ex-partner met recht op bijzonder partnerpensioen, dan wordt dit bijzonder partnerpensioen afgehaald van het partnerpensioen voor uw huidige partner. Ook als uw ex-partner al is overleden.

Alle regels leest u in ons pensioenreglement. U kunt ook bellen met de Helpdesk.