Partnerpensioen

Uw partner krijgt misschien een partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Bouwde u voor 2003 pensioen op bij BPF Schoonmaak?
Dan krijgt uw partner partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Bouwde u na 2003 pensioen op bij BPF Schoonmaak? En werkte u tot uw overlijden in de schoonmaaksector?
Dan krijgt uw partner partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Werkt u nu niet meer in de schoonmaaksector? En werkte u voor 2003 niet in de schoonmaaksector?
Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen.
Heeft u een gedeelte van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen? Dan krijgt uw partner wel partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Werd u elkaars partner op of na pensionering?
Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen als u overlijdt. 

Met 'partner' bedoelen wij de persoon met wie u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap heeft
  • een samenlevingsovereenkomst heeft. Dit moet door een notaris zijn opgesteld. In het contract staat dat u voor elkaar wilt zorgen. En dat u samen voor het huishouden zorgt

Voordat u met pensioen gaat moet u aan ons doorgeven of u bent getrouwd. Of dat u een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract heeft.

Heeft u partnerpensioen opgebouwd tot januari 2003? Dan krijgt uw partner partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Bouwde u pensioen op na 1 januari 2003 tot uw overlijden? Dan komt 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen erbij. Dit geldt voor de opbouw tussen 1 januari 2003 en de maand waarin u 67 jaar zou worden.

Bekijk op mijn.pensioenschoonmaak.nl hoeveel uw partner krijgt.

Krijgt u na ontslag uit de schoonmaakbranche een WW-uitkering? En overlijdt u dan?
Dan krijgt uw partner misschien geld van ons. Hier zijn regels voor:

  • U bouwde pensioen op bij BPF Schoonmaak tot u werkloos werd
  • U kreeg uw WW-uitkering meteen toen u werkloos werd
Is dit zo? Dan moet uw partner als u overleden bent een brief opsturen. Waarin staat dat u een WW-uitkering kreeg.

Het partnerpensioen is maximaal 70 procent van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Dan krijgt uw ex-partner misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. 

Uw ex-partner krijgt alleen geld van ons als

  • u voor 1 januari 2003 partnerpensioen heeft opgebouwd. Of
  • u gekozen heeft om een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Dat heeft u gedaan toen u stopte met werken in de schoonmaak. Of toen u met pensioen ging. En u daarna ging scheiden.
Heeft u een ex-partner met recht op bijzonder partnerpensioen?
Uw ex-partner krijgt het bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw huidige partner krijgt het partnerpensioen dat u later heeft opgebouwd. Alle regels leest u in ons pensioenreglement.