Partnerpensioen

U wilt weten wat er gebeurt wanneer u eerder overlijdt dan uw partner. U denkt hier misschien liever niet over na. U wilt zeker weten dat alles goed geregeld is.

Uw partner krijgt misschien partnerpensioen als u overlijdt. Dat is het geld dat uw partner krijgt als u overlijdt. Uw partner krijgt dit levenslang en iedere maand. Uw partner krijgt dit geld ook wanneer u overlijdt vóór het pensioen.

Met partner bedoelen wij de persoon met wie u:
 

 • getrouwd bent;
 • een geregistreerd partnerschap hebt;
 • een samenlevingsovereenkomst heeft. U heeft dit bij een notaris opgesteld. En u moet dit aan ons doorgeven. U leest hier meer over samenwonen.
 • een duurzaam huishouden heeft. Dit moeten wij goedkeuren. U neemt contact op met ons voor meer informatie. 

U ziet de hoogte van het bedrag in MijnPensioenfondschoonmaak.

U bouwde voor 2003 pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak?

Uw partner krijgt dan partnerpensioen wanneer u overlijdt.

U bouwde na 2003 pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak? En u werkte tot uw overlijden in de schoonmaaksector?

Uw partner krijgt dan partnerpensioen wanneer u overlijdt.

U werkt nu niet meer in de schoonmaaksector? En u werkte voor 2003 niet in de schoonmaaksector?

Uw partner krijgt dan geen partnerpensioen als u overlijdt. U heeft een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen? Uw partner krijgt dan wel partnerpensioen wanneer u overlijdt.

U werd elkaars partner op of na de dag dat u met pensioen ging?

Uw partner krijgt geen partnerpensioen als u overlijdt.

Partnerpensioen regelen

Als u overlijdt, krijgt uw partner een brief met aanvraagformulier. Uw partner moet deze ondertekenen en naar ons terugsturen. Wij betalen pas als we een getekend aanvraagformulier hebben. 

Uw partner krijgt misschien niet genoeg pensioen om van te leven. U controleert daarom of uw partner genoeg pensioen heeft. Lees meer over bestaansminimum.

Uw partner krijgt géén partnerpensioen als:

 • U uw partner niet heeft aangemeld om partnerpensioen te krijgen (als jullie samenwonen). Lees meer over partner aanmelden;
 • Uw relatie is begonnen nadat u met pensioen bent gegaan;
 • U uw partnerpensioen helemaal heeft omgezet in ouderdomspensioen;
 • U werkt niet meer bij Pensioenfonds Schoonmaak. En u heeft geen pensioen opgebouwd voor 1 januari 2003.
 • Uw partner u vermoordt; 

Misschien is dit niet genoeg om van te leven. Controleer daarom of uw partner genoeg pensioen heeft. Lees meer over bestaansminimum.

Partnerpensioen is verzekerd als u pensioen opbouwt

U stopt met werken? Of u gaat met pensioen? Uw partnerpensioen is dan niet meer verzekerd. Uw partner krijgt misschien te weinig geld nadat u overlijdt. U kunt het partnerpensioen daarom verhogen. U ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen voor partnerpensioen.

U krijgt na ontslag uit de schoonmaakbranche een WW-uitkering? En u overlijdt dan?
Uw partner krijgt dan misschien geld van ons. Hier zijn regels voor:

 • U bouwde pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak tot u werkloos werd
 • U kreeg uw WW-uitkering meteen toen u werkloos werd

Is dit zo? Uw partner moet dan een brief opsturen als u overleden bent. Waarin staat dat u een WW-uitkering kreeg.

Het partnerpensioen is maximaal 70 procent van het opgebouwde ouderdomspensioen.

U heeft partnerpensioen opgebouwd tot januari 2003? Uw partner krijgt dan partnerpensioen wanneer u overlijdt.

U bouwt tot uw overlijden pensioen op? Wij kijken hoeveel pensioen u na 2003 zou opbouwen. Tot u 67 zou worden. Uw partner krijgt 70 procent partnerpensioen van dat bedrag. U bouwde voor 2003 partnerpensioen op? Uw partner krijgt dat dan ook.

U bekijkt op mijn.pensioenschoonmaak.nl hoeveel uw partner krijgt.

Misschien is dit niet genoeg om van te leven. Controleer daarom of uw partner genoeg pensioen heeft. Lees meer over bestaansminimum.

Uw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. 

Uw ex-partner krijgt alleen geld van ons als:

 • u voor 1 januari 2003 partnerpensioen heeft opgebouwd. Of
 • u gekozen heeft om een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Dat heeft u gedaan toen u stopte met werken in de schoonmaak. Of toen u met pensioen ging. En u daarna ging scheiden.

U heeft een ex-partner met recht op bijzonder partnerpensioen? Uw ex-partner krijgt het bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw huidige partner krijgt het partnerpensioen dat u later heeft opgebouwd.

U heeft een ex-partner en kreeg deze een deel van uw pensioen?

Uw partner krijgt geen deel van uw pensioen meer als u overlijdt.

U leest alle regels in ons pensioenreglement.

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. U mag loonheffingskorting maar op 1 inkomen laten toepassen.

U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Lees meer over loonheffingskorting