Wezenpensioen

Overlijdt u? Dan krijgt uw kind misschien geld van ons. Dit heet ‘wezenpensioen’. Bekijk nu in MijnPensioenschoonmaak hoeveel geld uw kind krijgt. Of lees hieronder meer over wezenpensioen.

 

Uw kind krijgt wezenpensioen als:

 • het uw eigen of geadopteerde kind is;
 • het uw stief- of pleegkind is. Dat u als eigen kind onderhoudt en opvoedt;
 • u voor 2003 in de schoonmaak werkte en uw kind nog geen 18 is;
 • u voor 2003 in de schoonmaak werkte en uw kind tussen de 18 en 27 jaar is én een opleiding volgt;
 • u in de schoonmaak werkt en uw kind nog geen 18 jaar is is;
 • u in de schoonmaak werkt, uw kind tussen de 18 en 27 jaar is én een opleiding volgt;
 • u niet meer in de schoonmaak werkt en u ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen.  

Uw kind krijgt géén wezenpensioen als:  

 • uw kind ouder is dan 18 jaar en geen opleiding volgt;
 • uw kind is geboren nadat uw pensioen is in gegaan;
 • u pensioen heeft opgebouwd na 2003, niet meer in de schoonmaak werkt én u geen ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen

Uw kind krijgt wezenpensioen tot 18 jaar.

Studeert uw kind? Dan betalen we het wezenpensioen tot 27 jaar. Uw kind moet meer dan 20 uur per week een opleiding volgen.

Stopt uw kind met studeren? Dan stopt ook het wezenpensioen. Behalve als uw kind binnen hetzelfde schooljaar aan een nieuwe studie begint. Of als de nieuwe studie direct na de studie ervoor is. 

Geef stoppen met studeren op tijd door. Wordt dit niet gedaan? Dan moet uw kind geld aan ons terugbetalen.

Een paar keer per jaar kijken wij of uw kind staat ingeschreven bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Staat uw kind niet meer ingeschreven? Dan stopt het wezenpensioen.

Wij sturen dan een schoolverklaring naar uw studerende kind. Uw kind moet deze invullen als bewijs dat het studeert.

De hoogte van het wezenpensioen vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is 1 bedrag per jaar. Dat bedrag krijgt uw kind in delen uitbetaald. Elke maand een deel. U kunt de hoogte van het wezenpensioen ook bekijken in MijnPensioenschoonmaak. U logt veilig en snel in met DigiD. 

Goed om te weten:

 • Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.
 • Zijn de beide ouders overleden? Dan verdubbelt het fonds het wezenpensioen.
 • Is het wezenpensioen lager dan de afkoopgrens? Dan kan het wezenpensioen afgekocht worden. Dit jaar is de afkoopgrens € 592,51 per jaar. We betalen het bedrag in 1 keer uit. Daarna krijgt uw kind geen geld meer van ons.
 • Mogelijk is dit bedrag niet genoeg om van te leven. Controleer daarom of u genoeg pensioen heeft. Lees meer over bestaansminimum.

U hoeft een overlijden niet aan ons door te geven. Dat doet de gemeente. Als kind krijgt u van ons vanzelf een aanvraagformulier voor wezenpensioen. Uw kinderen moeten zelf wezenpensioen aanvragen. Wij betalen het wezenpensioen pas als wij het aanvraagformulier hebben teruggekregen.

Als (ex-)partner krijgt u alleen een aanvraagformulier als er recht is op (bijzonder) partnerpensioen én wezenpensioen. U leest de regels na in het pensioenreglement. Of bel met onze Helpdesk: 020 583 51 00.

Woont uw vader of moeder in het buitenland?
Geef een overlijden aan ons door als uw vader of moeder in het buitenland woont. Neem dan contact met ons op. U krijgt dan binnen 1 maand een aanvraagformulier.

 • uw kind gaat studeren of begint aan een nieuwe studie. Misschien heeft uw kind recht op wezenpensioen;
 • uw kind ouder is dan 18 jaar en minder dan 20 uur per week dagonderwijs of een beroepsopleiding volgt;
 • uw kind stopt met studeren. Geef dit op tijd door. Dan hoeft er niets terugbetaald te worden. 

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. U mag loonheffingskorting maar op 1 inkomen laten toepassen.

U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Lees meer over loonheffingskorting