BPF Schoonmaak wil dat UWV pensioenpremie betaalt voor werknemers van failliet bedrijf

Wanneer een bedrijf niet meer kan blijven bestaan omdat er te weinig geld wordt verdient, gaat het failliet. Dit is vervelend voor iedereen die er werkt. Je raakt je baan kwijt. En vaak wordt de pensioenpremie dan ook niet meer betaald.

De werknemer van het bedrijf dat failliet gaat, moet dit zelf doorgeven aan UWV. Alleen dan betaalt UWV de nog niet betaalde premie aan het pensioenfonds. Dit moet volgens de wet zoals hij nu is.

 

Dit kan en moet beter

BPF Schoonmaak heeft samen met FNV, CNV Vakmensen, Schoonmakend Nederland en de RAS in november 2021 al een brief gestuurd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar tot nu toe is de wet niet veranderd.

Wij willen dat UWV op ons verzoek de premie betaalt

Wij denken dat het ons lukt om UWV de pensioenpremie te laten betalen. Zo laten we zien dat wij het nog steeds belangrijk vinden dat de wet verandert. En kunnen pensioenfondsen in de toekomst zelf de pensioenpremie aan UWV terugvragen. De werknemer die zijn baan verliest heeft al genoeg aan zijn hoofd.

Op deze manier zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk premies onbetaald blijven. En dat is beter voor de pensioenen van alle schoonmakers.

Tarik Uçar, bestuurder BPF Schoonmaak:

“In de praktijk blijkt dat slechts 3 op de 10 werknemers van een failliete werkgever in de schoonmaakbranche zelf een verzoek indient. Voor 7 op de 10 mensen vindt dus geen pensioenovername plaats. Wij vinden dit maatschappelijk onacceptabel. Zeker in de schoonmaakbranche is iedere euro er een. In de schoonmaakbranche werken veel mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Zij mogen niet de dupe zijn van een omslachtig systeem. Omdat het te ingewikkeld is of omdat ze helemaal niet weten dat ze nog recht hebben op pensioenpremie.”

Reactie van de Pensioenfederatie

Op de ‘Beleidsnota verbeteren wetten en regels die mensen ernstig in de knel brengen’ reageert de Pensioenfederatie met ondersteuning van de oproep van BPF Schoonmaak: bij faillissement ook de niet-betaalde pensioenpremies te vergoeden van werknemers die moeite hebben met het invullen en opsturen van het formele aanmeldformulier.

Wanneer een bedrijf failliet gaat is er vaak langere tijd geen pensioenpremie afgedragen. In dat geval kan UWV de niet-betaalde premie alsnog betalen aan het pensioenfonds. Hiervoor moet de werknemer zelf een verzoek indienen bij UWV. In de schoonmaakbranche dienen 7 op de 10 werknemers die betrokken zijn bij een faillissement dit aanvraagformulier niet in.

Het pensioenfonds moet volgens de Pensioenfederatie ook namens de werknemer een verzoek in kunnen dienen bij UWV. Als er geen aanvraag wordt ingediend, worden de pensioenpremies niet overgenomen. De financiële gevolgen dragen alle deelnemers samen. Dat komt, omdat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken dat de betrokken werknemers financieel geen hinder mogen ondervinden van de niet-betaalde pensioenpremies. De kosten van deze gemiste pensioenpremies worden dus collectief gedragen. Als BPF Schoonmaak de achterstallige premie mag terugvragen bij UWV, dan komt dit ten goede aan de pensioenen van alle schoonmakers.