Nieuwe werknemer

Een nieuwe werknemer moet aangemeld worden binnen één maand na indiensttreding.

Elke werknemer met een contract, ongeacht de duur van dit contract of het aantal uren per week, moet u aanmelden. Uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling zijn:

  • werknemers jonger dan 21 jaar;
  • werknemers ouder dan 67 jaar;
  • tijdelijke krachten zonder arbeidscontract zoals uitzendkrachten of stagiaires.