Meer of minder werken

De pensioenpremie die u voor een werknemer betaalt, is gebaseerd op het loon. Als uw werknemer minder gaat werken, wordt het loon aangepast. Uw werknemer bouwt dan ook minder pensioen op.

Meer uren werken

Als uw werknemer meer uren gaat werken, bouwt uw werknemer hierover ook pensioen op. Het uitgangspunt is:
 

  • over elk gewerkt uur vindt pensioenopbouw plaats, dus ook over overwerkuren;
  • opbouw vindt plaats over het (maximale) SV-uurloon;
  • voor de opbouw wordt het (maximale) SV-uurloon verminderd met de uurfranchise.

De overschrijding van het maximale SV-uurloon in een loonperiode wordt gebruikt om de pensioengrondslag aan te vullen als binnen een kalenderjaar de deelnemer in een andere loonperiode onder het maximale SV-uurloon blijft. De hoogte van het SV-uurloon vindt u bij de kerncijfers.