Overlijden werknemer

Wanneer een werknemer overlijdt, wilt u als werkgever de nabestaanden tot troost zijn. Het helpt als ze zich financieel geen zorgen hoeven te maken en pensioen ontvangen. Bekijk waarover u kunt informeren en wat u als werkgever moet regelen.

 

  • Wanneer een werknemer overlijdt, moet het dienstverband beëindigd worden. Geef het overlijden daarom zo snel mogelijk aan ons door.
  • Het einde van het dienstverband is de dag van overlijden.
  • Wij regelen het stopzetten van de pensioenopbouw en het pensioen voor de nabestaanden. U als werkgever hoeft hiervoor niets te doen.

 

Als uw werknemer overlijdt, moet u de deelname aan de pensioenregeling beëindigen. Geef bij de gegevensaanlevering via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal door op welke dag uw werknemer is overleden. Let hierbij goed op het parttimepercentage; dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van het nabestaandenpensioen. Houd het parttimepercentage in de laatste levering gelijk aan wat de overleden werknemer gebruikelijk al werkte. Vul als reden uit dienst ‘overlijden’ in. De deelname aan de pensioenregeling stopt bij overlijden van de werknemer.

  • Woonde de overleden werknemer in Nederland? Dan hoeven nabestaanden het overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente geeft deze informatie aan ons door.
  • Woonde de overleden werknemer in het buitenland? Dan moeten de nabestaanden zelf het overlijden aan ons doorgeven via ons contactformulier met een kopie van de overlijdensakte.

Als een werknemer overlijdt, heeft de partner misschien recht op een partnerpensioen. Dit gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. Kinderen van de werknemer hebben misschien recht op een wezenpensioen.