d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Ziek of arbeidsongeschikt

Bij ziekte van een werknemer bent u verplicht om het salaris de eerste 2 jaar door te betalen (loondoorbetalingsplicht).

Uw werknemer bouwt de eerste twee jaar dus gewoon pensioen op. Na twee jaar ziekte en beoordeling door het UWV komt de werknemer in de WIA terecht.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt en krijgt hij een WIA-uitkering of een WAO-uitkering? Dan gaat de pensioenopbouw gewoon door. Het pensioenfonds neemt dan de betaling van de premie over. Het ligt aan de mate van arbeidsongeschiktheid hoeveel premie het pensioenfonds betaalt. Voor hoeveel procent de pensioenopbouw doorloopt, is ook afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. In het pensioenreglement staat hoeveel premie het pensioenfonds overneemt.

Krijgt de werknemer een WAO-uitkering en verdient hij of zij meer dan het minimumloon? Dan heeft de werknemer misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als uw werknemer volledig in de WIA terecht komt, moet u de werknemer per eerste WIA-dag uit dienst melden. Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast nog gedeeltelijk werkt, moet u elke maand achteraf de correcte loongegevens doorgeven. De WAO- of WIA-uitkering en aanvullingen daarop hoeft u niet door te geven.