d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Uitleg over uw pensioen: Ouderdomspensioen

U hebt uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. Op het UPO staat hoeveel ouderdomspensioen u krijgt. Ook staat op het UPO hoeveel pensioen uw partner krijgt wanneer u overlijdt.

Op uw UPO staan meerdere plaatjes. Ieder plaatje heeft een betekenis. Hieronder leggen wij uit wat de plaatjes betekenen.

Uw persoonlijke gegevens

Met uw gegevens berekenen wij uw pensioen. Kijkt u daarom zelf of de gegevens wel goed zijn. 

Zijn de gegevens niet goed? Bel dan onze Helpdesk op 020 583 5100.

Uw partnergegevens

Hebt u een partner? En is uw partner bij ons bekend? Dan staat de naam van uw partner op het UPO. 

Staat de naam van uw partner nog niet op uw UPO? Dan moet u de gegevens van uw partner nog doorgeven. Ga daarvoor naar MijnPensioenschoonmaak. Daar leest u wat u moet doen. 

Op uw UPO staat hoeveel ouderdomspensioen u bruto per jaar krijgt

Het maandbedrag is het bruto jaarbedrag gedeeld door 12. Daarin zit ook uw vakantiegeld. U krijgt uw netto ouderdomspensioen iedere maand op uw rekening.

Wilt u weten hoeveel geld u op uw rekening krijgt? Kijkt u dan op de betaalspecificatie. Daarop staat ook hoeveel belasting u moet betalen. U krijgt de betaalspecificatie in januari. Of wanneer er wat verandert. Bewaar de betaalspecificatie daarom goed.

Op uw UPO staat hoe uw pensioen heet

Wat betekent het?

 • Ouderdomspensioen
  U werkt niet meer. U krijgt uw volledige ouderdomspensioen van ons. U krijgt het ouderdomspensioen de rest van uw leven.
 • Deeltijd ouderdomspensioen
  U krijgt een deel van uw ouderdomspensioen. Werkt u nog voor een deel? Dan bouwt u nog ouderdomspensioen op tot 67 jaar. U krijgt het samen met de rest van uw pensioen vanaf uw 67e.
 • Tijdelijk ouderdomspensioen hoog/laag
  U gaat eerder met pensioen. U krijgt eerst een hoog pensioen. Vanaf de door u gekozen datum krijgt u minder pensioen.
 • Tijdelijk ouderdomspensioen AOW
  U krijgt tot uw AOW het hoge pensioen. U krijgt van ons dus meer geld. Van de SVB krijgt u nog geen AOW. Krijgt u AOW van de SVB? Dan krijgt u van ons minder geld.

Partnerpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner misschien partnerpensioen. En uw kinderen krijgen misschien wezenpensioen. 

Voor het krijgen van partnerpensioen zijn regels. Er zijn ook regels voor het krijgen van wezenpensioen. 

Wilt u weten of u aan de regels voldoet? Kijk dan op de pagina over partnerpensioen.

Op uw UPO staat hoeveel bruto partnerpensioen u per jaar krijgt

Bent u overleden? Dan krijgt uw partner iedere maand partnerpensioen van ons. Dat is het bruto jaarbedrag gedeeld door 12. Uw partner krijgt iedere maand ook vakantiegeld.

Wilt uw partner weten hoeveel geld hij/zij op zijn/haar rekening krijgt? Kijk dan op de betaalspecificatie. Daarop staat ook hoeveel belasting uw partner moet betalen. 

Uw partner krijgt de betaalspecificatie in januari. Of wanneer er wat verandert. Bewaar de betaalspecificatie daarom goed.

Verlaging pensioen

Het is niet zeker dat u evenveel pensioen blijft krijgen. Er is dus een risico dat uw pensioen wordt verlaagd. Wanneer wordt uw pensioen verlaagd? Alleen wanneer Pensioenfonds Schoonmaak niet genoeg geld heeft. 

Dit jaar heeft Pensioenfonds Schoonmaak genoeg geld. Uw pensioen wordt niet verlaagd. Wij weten niet of dat zo blijft. Ieder jaar bekijken wij opnieuw of er genoeg geld is. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina over risico's voor uw pensioen

De prijzen stijgen. We proberen uw pensioen te laten meegroeien met de prijzen. Dat heet ‘indexatie’. Dit kan alleen als we genoeg geld hebben. Elk jaar kijken wij of we genoeg geld hebben om uw pensioen te verhogen. Uw pensioen is per 1 januari 2024 met 3,00% verhoogd.

Verandert uw persoonlijke situatie?

Dan kan dat belangrijk zijn voor uw pensioen. Geef veranderingen daarom aan ons door. Bijvoorbeeld wanneer:

Bel ons dan

U belt onze Helpdesk op 020 583 5100. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag. Van 8:30 tot 17:00 uur. 

Of kijk op de pagina met contactgegevens.

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel?

Klik op de button of kijk op pensioenchoonmaak.nl/vernieuwd-pensioenstelsel