Wezenpensioen

Overlijdt u? Dan krijgt uw kind misschien geld van ons. Dit heet ‘wezenpensioen’. Bekijk nu in MijnPensioenschoonmaak hoeveel geld uw kind krijgt. Of lees hieronder meer over wezenpensioen.

Uw kind krijgt wezenpensioen als:

 • Het uw eigen of geadopteerde kind is. 
 • Het uw stief- of pleegkind is. Dat u als eigen kind onderhoudt en opvoedt. 
 • U in de schoonmaak werkt en uw kind nog geen 18 is.  
 • U voor 2003 in de schoonmaak werkte en uw kind nog geen 18 is. 
 • U niet meer in de schoonmaak werkt en u ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen.  

Uw kind krijgt géén wezenpensioen als:  

 • Uw kind ouder is dan 18 jaar en geen opleiding volgt. 
 • Uw kind is geboren nadat uw pensioen is in gegaan. 
 • U pensioen heeft opgebouwd na 2003, niet meer in de schoonmaak werkt én u geen ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen

Uw kind krijgt wezenpensioen tot 18 jaar.

Studeert uw kind? Dan betalen we het wezenpensioen tot 27 jaar. Uw kind moet meer dan 20 uur per week een opleiding volgen.

De hoogte van het wezenpensioen vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is één bedrag per jaar. Dat bedrag krijgt uw kind in delen uitbetaald. Elke maand een deel. U kunt de hoogte van het wezenpensioen ook bekijken in MijnPensioenschoonmaak

Goed om te weten:

 • Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.
 • Zijn uw beide ouders overleden? Dan verdubbelen we het wezenpensioen.
 • Is het wezenpensioen lager dan de afkoopgrens? Dan kan het wezenpensioen afgekocht worden. Dit jaar is de afkoopgrens € 520,35 per jaar. We betalen het bedrag in één keer uit. Daarna krijgt u geen geld meer van ons.

U hoeft een overlijden niet aan ons door te geven. Dat doet de gemeente.

Als kind krijgt u van ons vanzelf een aanvraagformulier voor wezenpensioen.

Als (ex-)partner krijgt u alleen een aanvraagformulier als er recht is op (bijzonder) partnerpensioen én wezenpensioen. U leest de regels na in het pensioenreglement. Of bel met onze Helpdesk: 020 583 51 00.

Woont uw vader of moeder in het buitenland?

Geef een overlijden aan ons door als uw vader of moeder in het buitenland woont. Neem dan contact met ons op. U krijgt dan binnen 1 maand een aanvraagformulier.

Aan het begin van ieder studiejaar moet u een schoolverklaring invullen. Zorg ervoor dat de verklaring wordt ondertekend door de opleidingsdirectie.

Studeert u niet meer? Dan heeft u geen recht op wezenpensioen. Geef stoppen met studeren op tijd door. Geeft u niet door dat u gestopt bent? Dan moet u het bedrag waar u geen recht op had, terugbetalen.

Geef het door als:

 • U gaat studeren of begint aan een nieuwe studie. Misschien krijgt u wezenpensioen.
 • U ouder bent dan 18 jaar en minder dan 20 uur per week dagonderwijs of een beroepsopleiding volgt.
 • Geef ook stoppen met studeren op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen.