Afspraken nieuwe regels voor pensioen

asd

Op 1 januari 2026 gaat Pensioenfonds Schoonmaak over naar de nieuwe regels voor pensioen. De cao-partijen in de Schoonmaaksector (Schoonmakend Nederland, FNV en CNV) maakten daarvoor een plan. Dit heet het transitieplan. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de nieuwe regels voor pensioen eruit gaan zien vanaf 1 januari 2026. En wat zij willen dat het pensioenfonds gaat doen met de pensioenen die daarvóór zijn opgebouwd of ingegaan. In dit artikel leest u er meer over.

We verwachten dat een gemiddeld pensioen hoger uitvalt door de nieuwe regels. Dit is een duidelijke boodschap uit het transitieplan.

Veel blijft hetzelfde

Cao-partijen kiezen in de nieuwe regels voor pensioen voor de solidaire premieregeling. Deze pensioenregels die per 1 januari 2026 ingaan, staan beschreven in hoofdstuk 2 van het plan.

Veel blijft vergeleken met de huidige pensioenregeling hetzelfde. Net als nu kopen we aandelen en andere beleggingen. We doen dit met het geld dat u samen met uw werkgever inlegt voor uw pensioen.

We blijven ook voor elkaar zorgen in slechte tijden. We vangen meevallers en tegenvallers met elkaar op. Dat verandert niet.

Maar veranderingen zijn er ook

Volgens de solidaire premieregeling wordt uw pensioen persoonlijker. U ziet in de nieuwe regels voor uw pensioen beter hoe het met uw pensioen gaat. Uw pensioen zit straks in een pensioenpot. U kunt zo elk jaar zien hoe uw pensioen ervoor staat.

U ziet in de pensioenpot de toevoeging van het geld dat u samen met uw werkgever inlegt. Voor sommige leeftijdsgroepen is deze overstap naar de nieuwe regeling nadelig. Daarvoor gaan we compenseren zodat ook zij er naar verwachting op vooruit gaan.

U hoeft zelf geen lastige keuzes te maken over waarin het geld wordt belegd. De experts van het fonds doen dit voor u. Het bestuur let erop dat ze dat goed doen. U heeft er geen omkijken naar.

Wat gebeurt als u werkt en overlijdt, wordt anders. Bij de nieuwe regels krijgt uw partner een tijdelijk pensioen tot AOW-leeftijd van de partner. Hoeveel pensioen dat is hangt niet af hoelang u pensioen heeft opgebouwd.   

Volg het nieuws

In onze nieuwsbrief sturen we u meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Krijgt u deze nog niet? Meld u dan snel aan.

Volgens de solidaire premieregeling verandert uw pensioen elk jaar

De hoogte van uw pensioen hangt met een paar dingen samen. In de 1e plaats het geld dat u samen met uw werkgever opzijzet. En hoe het gaat met de economie. Met de nieuwe regels beweegt uw pensioenvermogen mee met de economie tot het moment dat u een pensioenuitkering krijgt.

In het transitieplan staan maatregelen die uw pensioenuitkering beschermen. Dus om tegenvallers op te vangen zodat uw pensioenuitkering niet omlaag gaat. Ook niet als het slecht gaat met de economie.

Het beleggingsbeleid zal veranderen

Pensioenfondsen gaan onder de nieuwe regels het geld van jonge en oudere deelnemers anders beleggen. Voor jonge deelnemers gaan we meer risico nemen. Meer risico levert over een lange periode gemiddeld meer pensioen op. Voor mensen die (bijna) met pensioen zijn is het anders. Dan gaan we minder risico nemen. Het doel is een goed pensioen voor de deelnemers.

Meeverhuizen van bestaande pensioenen

Cao-partijen willen dat we de pensioenen die vóór 1 januari 2026 zijn opgebouwd of ingegaan, meeverhuizen naar de nieuwe pensioenregeling. Het maakt daarbij dus niet uit of u werkt of heeft gewerkt bij een schoonmaakwerkgever of een vrijwillig aangesloten werkgever.

Houd de website in de gaten

Het bestuur van het pensioenfonds gaat nu onderzoeken of we het transitieplan kunnen uitvoeren. En of dit plan goed uitpakt voor elke leeftijdsgroep. Heeft het bestuur een besluit genomen? Dan leest u dit op onze website.

Wat is belangrijk tot 2026?

De overgang naar de nieuwe pensioenregels betekent voor iedereen een verandering. Voor jong en oud. Hierbij is 1 januari 2026 een belangrijke datum. Dit is het moment dat we willen overstappen naar de nieuwe regels. Veel hangt af van hoeveel geld we hebben op die datum.

We kijken dan naar de dekkingsgraad van pensioenfonds Schoonmaak. Dus hoe goed we het doen om onze deelnemers nu en in de toekomst pensioen te kunnen betalen. Volgens onze berekeningen gaan deelnemers uit alle leeftijdsgroepen er bij een dekkingsgraad van 110% op vooruit.

Bekijk hier hoe de dekkingsgraad er nu voorstaat