Waarom verandering nodig is

Vrouw aan tafel | Pensioen Schoonmaak

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in Nederland. Het is belangrijk dat de pensioenen passen bij de situatie van nu. Daarom zijn er nieuwe pensioenregels nodig.

Hoe en hoelang we werken is veranderd
Nu sparen jongeren en ouderen evenveel geld voor hun pensioen. Alleen wordt de premie van jongeren langer belegd. Dit zorgt voor meer pensioengeld.

Dit werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan. Of beginnen een eigen bedrijf. Het is belangrijk dat de nieuwe pensioenregels hierbij passen.

Pensioenen bewegen niet genoeg mee met de economie
Veel mensen zien dit graag anders. Door de nieuwe pensioenregels hoeven de pensioenfondsen minder geld als reserve te bewaren. Hierdoor bewegen de pensioenen meer mee. 

Gaat het economisch goed? Dan gaat het pensioen omhoog. Gaat het economisch slecht? Dan gaat het pensioen omlaag. Wel nemen we maatregelen om sterke schommelingen te voorkomen.

U krijgt straks een beter beeld hoe hoog uw pensioen precies is.

We worden steeds ouder
Vroeger werden gepensioneerden vaak niet ouder dan 75 jaar. Die leeftijd wordt steeds hoger. Hierdoor hebben gepensioneerden langer pensioen. En zijn er meer gepensioneerden dan dat er mensen werken. Er is dus meer geld nodig om alle pensioenen te kunnen betalen.