Nieuwe regels voor pensioen. Waarom eigenlijk?

Vrouw aan tafel | Pensioen Schoonmaak

De afgelopen jaren is er veel veranderd in Nederland. Het is belangrijk dat de pensioenen passen bij hoe het nu gaat. En meeveranderen in de toekomst. Daarom krijgen we nieuwe regels voor pensioen. Tussen nu en 2028 gaan alle pensioenfondsen over naar een vernieuwd pensioenstelsel. 

Uw pensioen verandert mee

Kunnen de pensioenen omhoog? De politiek en pensioenfondsen willen dit eerder kunnen vertellen. De afgelopen jaren konden pensioenen niet altijd omhoog. Ook niet als pensioenfondsen genoeg reservegeld hadden. Niet iedereen begreep dit. Daarom komen er nieuwe regels voor pensioen.

Pensioenfondsen hebben straks minder reservegeld nodig. Hierdoor kunnen de pensioenen eerder omhoog. En krijgen de gepensioneerden meer koopkracht. De pensioenen stijgen dan beter mee met de prijzen.

Pensioenen kunnen ook omlaag. Een beetje reservegeld is daarom belangrijk. Zo worden de pensioenen niet opeens een stuk lager. En hebben gepensioneerden een stabiel pensioen wanneer het minder goed gaat.

Uw eigen pensioenpotje

De politiek wil pensioen persoonlijker maken. De politiek wil pensioen duidelijker en persoonlijker maken. Zo weet iedereen hoe het gaat. Nu ligt de pot met geld bij een pensioenfonds. Straks worden het allemaal losse pensioenpotjes. Dit is veel duidelijker. Iedereen weet dan hoeveel er in zijn eigen potje zit.

Werkt u? Dan legt u premie in. Ook uw werkgever legt premie in. Dit gaat straks allemaal in uw pensioenpotje. Samen met de winst uit beleggingen. Soms valt de winst tegen. Dan daalt het bedrag in het pensioenpotje. Maar in de toekomst is de winst uit beleggingen hoger. Daardoor groeit het pensioenpotje.

Met het geld in het pensioenpotje krijgt u straks een levenslang pensioen. U kunt dit dus niet zelf uitgeven. Het gaat ook niet naar familie bij overlijden. Het geld in de potjes is alleen voor de pensioenen.

Hoe(lang) we werken verandert

Ook wil de politiek dat pensioen beter past bij hoe we nu werken. Nu krijgt iedereen voor elke euro pensioenpremie hetzelfde pensioen. Eigenlijk klopt dit niet. 

Jonge werknemers leggen langer premie in. Hier wordt heel lang winst uit gehaald. Oudere werknemers leggen korter premie in. Dit werkt goed als iemand zijn hele leven pensioen opbouwt. Het liefst bij 1 pensioenfonds. Nu gebeurt dat bijna niet meer.

Mensen veranderen namelijk vaker van baan. Of zijn hun eigen baas. Daarom komen er pensioenpotjes. Zo wordt de winst eerlijker verdeeld. De nieuwe regels voor pensioen passen beter bij hoe we nu werken.

Volg het nieuws

In onze nieuwsbrief sturen we u meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Krijgt u deze nog niet? Meld u dan snel aan.