Overlijden

U komt te overlijden. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ze hoeven uw overlijden niet aan ons door te geven. Dat doet de gemeente al.
Uw (ex-)partner krijgt alleen een aanvraagformulier als er recht is op partnerpensioen en eventueel het wezenpensioen.

Overlijden in buitenland

Uw partner moet uw overlijden WEL doorgeven als u of uw kinderen in het buitenland wonen. Wij sturen dan binnen een maand een aanvraagformulier.