De aanmelding voor uw klant voltooien

U gaat straks pensioenaangifte doen voor uw klant. Eerst moet u de aanmelding voltooien.
 

Houd de volgende gegevens bij de hand:

 • Salarissoftware
  Het salarispakket dat u gebruikt voor de pensioenaangifte.
 • Loontijdvak
  De periode van gegevensaanlevering. Dit is 4-wekelijks of maandelijks. 
 • Rekeningnummer
  Het rekeningnummer van uw klant voor betalingen. En of uw klant gebruik wil maken van automatische incasso.

Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal

U logt in met eHerkenning EH3. Moet u voor meerdere bedrijven de aanmelding voltooien? Kies dan rechtsboven in het scherm eerst het juiste bedrijf.

U vult het formulier in

Voor het doorgeven van de gegevens doorloopt u enkele tabbladen:

 • Uw organisatie en algemene contactgegevens
  Op dit tabblad ziet u de gegevens van uw klant die al bij ons al bekend zijn. Deze gegevens hebben wij automatisch opgehaald bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw aansluiting
  Op dit tabblad vult u bij periodiciteit het loontijdvak in. Dit is de periode waarover u gegevens aanlevert voor uw klant. Dit is meestal 4-wekelijks of maandelijks.
 • Gegevensaanlevering
  U geeft hier door of uw administratiekantoor de gegevensaanlevering verzorgt. En welke salarissoftware u gebruikt. 
 • Personeels- en salarisadministratie
  Heeft u het aanmeldformulier voor uw klant ingevuld? Dan ziet u hier de gegevens van uw administratiekantoor. Controleer deze goed.
 • Financiële administratie
  Op dit tabblad vult u de contactgegevens van de financiële administratie van uw klant in. Zodat wij weten naar wie wij de factuur voor de pensioenpremie moeten sturen.
 • Rekeningnummers
  U geeft hier het rekeningnummer van uw klant voor (terug)betalingen door. En of uw klant gebruik wil maken van automatische incasso.

De gegevens aangevuld?

Dan controleren wij de gegevens. Daarna krijgen u en uw klant een e-mail dat de aanmelding is voltooid. Vanaf dan kunt u pensioenaangifte doen.