Wijziging reglement

Elk jaar passen wij onze regels aan. Wat verandert er voor u en uw werknemers?

Nieuwe bedragen

Elk jaar veranderen de cijfers waarmee we het pensioen berekenen. De cijfers van 2019 ziet u in bijlage 1 van het pensioenreglement. U ziet daar bijvoorbeeld hoeveel u en uw werknemer in 2019 betalen aan het pensioenfonds voor het pensioen. De kerncijfers vindt u in dit overzicht.

Het pensioen wordt dit jaar niet verhoogd

Dit jaar kunnen wij het pensioen helaas niet verhogen. Daarvoor is niet genoeg geld. Dit betekent dat het pensioen niet mee groeit met de prijzen. Dit doen we volgend jaar weer. Lees meer over hoe zeker het pensioen is.

Anw-hiaatcompensatie eindigt nu ook bij gezamenlijke huishouding

De Anw-hiaatcompensatie stopt als uw werknemer gaat samenwonen of trouwen. Per 1 januari 2019 stopt de Anw-hiaatcompensatie ook als uw werknemer samen met iemand één huishouding voert. Als uw werknemer dus met één of meerdere personen gaat samenwonen zonder een samenlevingscontract. Dit geldt niet als de persoon met wie uw werknemer gaat samenwonen jonger is dan 18 jaar of een ‘eerstegraads familielid’ is. Een eerstegraads familielid is een vader, moeder of kind. Lees hier wat uw werknemer moet doen als hij gaat samenwonen.

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

Heeft uw werknemer bij verschillende werkgevers gewerkt? En heeft uw werknemer bij verschillende fondsen pensioen opgebouwd? Dan heeft hij misschien verschillende pensioenpotjes. Vaak zijn dat kleine bedragen. Daar zijn nu nieuwe regels voor. Lees meer over de nieuwe regels voor kleine pensioenen.

Wijziging regels pensioen opbouwen na ontslag

Na ontslag van uw werknemer mag hij zijn pensioen drie jaar vrijwillig blijven opbouwen. Hij betaalt dan zelf het werknemersdeel en het werkgeversdeel van de premie. Als pensioen geïndexeerd wordt, dan wordt het pensioen dat vrijwillig wordt opgebouwd ook geïndexeerd. Dat was eerst niet zo. Daar zorgt de nieuwe regel voor. Lees meer over de vrijwillige opbouw van pensioen.