Wij berekenen pensioen met nieuwe AOW-leeftijd

In MijnPensioenschoonmaak houden wij vanaf 25 juli rekening met de nieuwe AOW-leeftijden. Dat betekent dat alle gegevens en berekeningen in MijnPensioenschoonmaak en de pensioenplanner correct zijn. Ook de pensioenberekeningen bij pensioenaanvragen worden correct uitgevoerd. De nieuwe AOW-leeftijden hebben geen gevolgen voor de aanlevering van premie- en loongegevens.

Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?

Deze wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, loopt de AOW-leeftijd geleidelijk op naar 67 jaar. Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, merken deelnemers die nu 63 en 64 jaar zijn hier op korte termijn het meeste van. Hun AOW gaat nu acht maanden eerder in dan zij op basis van het huidige stelsel dachten. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel degelijk. Maar minder snel.

Stijging van de AOW-leeftijd

Het was zo dat een stijging van de levensverwachting met één jaar ook een stijging van de AOW-leeftijd met één jaar tot gevolg heeft. Door het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog bij elk jaar dat we langer leven. Omgerekend naar maanden betekent dit dat als de gemiddelde levensverwachting na 2024 met meer dan 4,5 maanden is gestegen, de AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog gaat.

Wat betekent dat voor de pensioenleeftijd

Bij ons pensioenfonds is de pensioenleeftijd 67 jaar. De nieuwe AOW-leeftijden hebben geen gevolg voor de hoogte van het pensioen als uw werknemer op 67 jaar met pensioen gaat. Is de AOW-leeftijd van uw werknemer eerder dan 67 jaar? Dan kan deze op zijn AOW-leeftijd pensioen krijgen. Kiest uw werknemer daarvoor? Dan verandert de hoogte van het ouderdomspensioen wel. Wil uw werknemer weten hoeveel pensioen hij krijgt in welke situatie? Dit kan hij zien op MijnPensioenschoonmaak.

Hebt u nog vragen?

De medewerkers van de Helpdesk staan voor u klaar om u te helpen met al uw vragen over het pensioen van uw werknemers. De Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Bel ons op 020 583 51 50.

Wijziging regels pensioen opbouwen na ontslag

Na ontslag van uw werknemer mag hij zijn pensioen drie jaar vrijwillig blijven opbouwen. Hij betaalt dan zelf het werknemersdeel en het werkgeversdeel van de premie. Als pensioen geïndexeerd wordt, dan wordt het pensioen dat vrijwillig wordt opgebouwd ook geïndexeerd. Dat was eerst niet zo. Daar zorgt de nieuwe regel voor. Lees meer over de vrijwillige opbouw van pensioen.