Werknemers die wisselende uren werken? Zo levert u gegevens aan!

Hebt u werknemers in dienst die wisselende uren werken? Dan levert u voor hen de loon- en premiegegevens aan zonder verbijzondering. Voor de werknemers met wisselende uren betekent dit dat ze conform de uren en deeltijdfactor van de betreffende periode aangeleverd worden zonder verbijzondering (WNE). In praktijk zien we dat er wel wordt aangeleverd voor werknemers met de verbijzondering oproepkracht (OPK). Dit is onjuist en heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de pensioenopbouw. Wilt u in uw administratie na (laten) gaan of de juiste manier van aanleveren wordt toepast?

 

Geen oproepkracht binnen de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Binnen de cao voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is het niet toegestaan om een werknemer in dienst te nemen als oproepkracht met een 0 uren-contract. U leest dit terug onder Artikel 9 lid 3 onder a: ‘Als er sprake is van een arbeidsrelatie waarbij de werkzaamheden met zich meebrengen dat het aantal te werken uren per periode aanmerkelijk wisselend is, kan een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht worden overeengekomen. Voor deze arbeidsovereenkomst geldt een minimum van 8 uur per periode van 4 weken’.

Wel werknemers in dienst als oproepkrachten?

De mogelijkheid om een oproepkracht aan te leveren bestaat voor een zeer kleine groep. Namelijk de werknemers die niet onder de verplichtstelling van de cao vallen, maar wel deelnemen aan de pensioenregeling.

Hebt u nog vragen?

De medewerkers van de Helpdesk staan voor u klaar om u te helpen met al uw vragen over het pensioen van uw werknemers. De Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Bel ons op 020 583 51 50.