BPF Schoonmaak zet eerste stap naar nieuwe pensioenregels

De regels voor pensioen gaan veranderen. Dat staat in het pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. BPF Schoonmaak wil zo snel mogelijk over naar de nieuwe regels. Want die nieuwe regels bieden goede kansen. Eerder kans op verhogen. En verlagen is niet meer verbonden met de dekkingsgraad. Daarom hebben onze sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) samen met ons nu gekozen voor het nieuwe pensioencontract. Omdat wij denken dat dit contract het beste bij ons past.

Tarik Uçar, bestuurder van BPF Schoonmaak: ‘Het bestuur wil vaart maken. Wij willen voor onze mensen in de schoonmaak graag snel over naar het nieuwe stelsel. En samen met Schoonmakend Nederland, FNV en CNV Vakmensen hebben wij een eerste mijlpaal alvast gehaald!’

 

Keuze uit 2 contracten in het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel kent 2 verschillende pensioenregelingen. Het nieuwe pensioencontract (NPC) en de Wet verbeterde premieregeling (Wvp). Beide regelingen zijn premieovereenkomsten. Dat betekent dat een vaste pensioenpremie uitgangspunt is. De sociale partners beslissen na overleg met het pensioenfonds. Zij kiezen het contract dat het beste bij de deelnemers past. De Wvp- regeling biedt meer keuzevrijheid voor deelnemers. De NPC- regeling biedt meer mogelijkheden om risico’s met elkaar te delen. Wij hebben een voorkeur voor het NPC.

Waarom kiezen wij voor NPC?

Omdat in dit contract zorgen voor elkaar voorop staat. Die solidariteit willen wij behouden. Ook willen wij uw werknemers ontzorgen. Hen geen lastige moeilijke keuzes bieden bij het beleggen van het persoonlijke pensioenvermogen. En beschermen tegen verkeerde keuzes. Beleggen blijven wij doen. En ook daar speelt het voordeel van collectiviteit een belangrijke rol. In de nieuwe regeling belooft men een vaste premie. De hoogte van de pensioenuitkering is niet vooraf bekend. Deze hangt af van de beleggingsresultaten.

Hoe verder?

BPF Schoonmaak en sociale partners willen vasthouden aan het streven om 1 januari 2024 over te gaan. Maar alleen als dat op beheersbare wijze kan. Dus zonder grote uitvoeringstechnische en financiële risico’s. Uiteraard is alles sowieso onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor onze keuze voor het NPC.