Verandering in de pensioenregeling vanaf januari 2021

Vanaf januari 2021 verandert de pensioenregeling voor uw werknemer. Begin maart 2021 ontvangen uw werknemers meer informatie. Wij informeren uw werknemers per brief of per e-mail. Dit is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Werknemers bouwen minder pensioen op

Om alle pensioenen te kunnen betalen, gaat het opbouwpercentage omlaag. Dat is het deel van het salaris voor de pensioenpot van uw werknemers. Het opbouwpercentage daalt van 1,576% naar 1,104%. Wij berekenen het pensioen op basis van het loon en gewerkte uren. De pensioenpremie gaat vanaf 1 januari 2021 niet omhoog.

Lager nabestaandenpensioen

Partners en kinderen kunnen recht hebben op partner- en wezenpensioen als uw werknemer overlijdt. Het partnerpensioen is vanaf nu 70% van het te bereiken ouderdomspensioen (tot 1 januari 2021 was dit 75%). Ook het wezenpensioen wordt daardoor minder. Het nabestaandenpensioen valt ook lager uit omdat werknemers nu minder pensioen opbouwen. Dit geldt alleen voor nieuwe aanvragen voor nabestaandenpensioen, voor nabestaandenpensioen dat al is ingegaan verandert er niets.

Samengevat:

  • Het opbouwpercentage gaat naar beneden.¬†
  • Uw werknemer bouwt vanaf 1 januari 2021 per jaar minder pensioen op.
  • Het nabestaandenpensioen wordt lager.
  • De pensioenpremie gaat niet omhoog.