Premies en rekenregels 2023

De premiepercentages en rekenregels voor 2023 zijn bekend. De pensioenpremie blijft 21,40%. Hiervan houdt u 10,70% in op het brutoloon van uw werknemers. En u betaalt als werkgever ook 10,70%.

De pensioenopbouw van uw werknemers stijgt van 1,121 procent naar 1,388 procent. De pensioenen van uw werknemers verhogen wij per 1 januari 2023 met 4 procent.

Het is belangrijk dat u de premiepercentages van het juiste jaar gebruikt bij het berekenen van de premies.

De premiepercentages en rekenregels van 2023 en voorafgaande jaren