Wij verhogen de pensioenen van uw werknemers

Per 1 januari 2023 verhogen wij de pensioenen van uw werknemers met 4 procent. De pensioenpremie blijft in 2022 hetzelfde als in 2023: gemiddeld 21,4 procent. Het opbouwpercentage stijgt van 1,121 procent naar 1,388 procent. Het partnerpensioen dat nog niet is ingegaan, gaat mee omhoog.

Waarom 4 procent?

Het liefst zouden wij meer verhogen. Alles is namelijk duurder geworden. Maar we moeten voorzichtig zijn. Het is onzeker wat de economie gaat doen. Ook willen we de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel voor iedereen goed regelen. Zit het straks tegen? Dan is het belangrijk reserves te hebben. Zo hoeven wij de pensioenen later niet te verlagen. En gaan wij met meer zekerheid de toekomst in.

Bij de verhoging is rekening gehouden met jong en oud. Dus met iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of al pensioen van ons krijgt. We vinden het belangrijk dat iedere deelnemer bij BPF Schoonmaak meer krijgt.