Incassopartner Flanderijn stelt zich voor

Sinds 1 januari 2022 voeren wij voor BPF Schoonmaak incassowerkzaamheden uit. Wij stellen ons graag aan u voor.

Afspraken moeten worden nagekomen. Dat is de kern van onze economie. Als ondernemer wilt u dat u betaald wordt voor de door u uitgevoerde werkzaamheden. U stuurt een factuur en verwacht dat deze binnen de afgesproken tijd wordt betaald. Daarmee kunt u ook weer aan uw verplichtingen voldoen, zoals het betalen van salarissen en van uw leveranciers. Vaak worden uw facturen op tijd betaald, maar niet altijd. Dan is het soms noodzakelijk om een partij in te schakelen om de vordering te incasseren. Zo’n partij zijn wij: Flanderijn.

 

In onze aanpak staat het vinden van een oplossing voorop

Daarbij proberen we rechtszaken zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat we weten wat de oorzaak is van de achterstand en wat de meest gewenste oplossing is. Mocht u dus onverhoopt met ons te maken krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om de situatie te bespreken. In veel gevallen komen we er samen uit. 

Sinds 1 januari 2022 werken wij ook voor BPF Schoonmaak. Want net als u wil het pensioenfonds dat betalingsverplichtingen worden nagekomen. Het tijdig en volledig betalen van pensioenpremies is namelijk noodzakelijk om aan de verplichtingen richting de pensioengerechtigden te kunnen voldoen. 

Wij werken voornamelijk voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen, nutsbedrijven, woningverhuurders, MKB en overheden. Dat doen we met iets meer dan 600 collega’s, verspreid over 10 locaties in Nederland en België. 

Daarbij proberen we rechtszaken zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat we weten wat de oorzaak is van de achterstand en wat de meest gewenste oplossing is. Mocht u dus onverhoopt met ons te maken krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om de situatie te bespreken. In veel gevallen komen we er samen uit.