Op weg naar nieuwe regels voor pensioen

21 december 2023

Op 1 januari 2026 gaat Pensioenfonds Schoonmaak over naar de nieuwe regels voor pensioen. De cao-partijen in de Schoonmaaksector (Schoonmakend Nederland, FNV en CNV) maakten daarvoor een plan. Dit heet het transitieplan. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de nieuwe regels voor pensioen eruit gaan zien vanaf 1 januari 2026. En wat zij willen dat het pensioenfonds gaat doen met de pensioenen die daarvóór zijn opgebouwd of ingegaan. In dit artikel leest u er meer over.

Volgens de afspraken van cao-partijen blijft veel hetzelfde

Cao-partijen kiezen in de nieuwe regels voor pensioen voor de solidaire premieregeling. Deze pensioenregels die per 1 januari 2026 ingaan, staan beschreven in hoofdstuk 2 van het plan. Veel blijft vergeleken met de huidige pensioenregeling hetzelfde. Net als nu kopen we aandelen en andere beleggingen. We doen dit met de premie die u samen met uw werknemer betaalt voor pensioen. We blijven ook voor elkaar zorgen in slechte tijden. We vangen meevallers en tegenvallers met elkaar op. Dat verandert niet. We verwachten dat een gemiddeld pensioen hoger uitvalt door de nieuwe regels. Dit is een duidelijke boodschap uit het transitieplan.

Maar veranderingen zijn er ook

Volgens de solidaire premieregeling wordt het pensioen persoonlijker. Met de nieuwe regels voor pensioen zien uw werknemers beter hoe het met hun pensioen gaat. Hun pensioen zit straks in een pensioenpot. Uw werknemers kunnen zo elk jaar zien hoe hun pensioen ervoor staat.

Zij zien in de pensioenpot de toevoeging van de premie die zij samen met u betalen. Voor sommige leeftijdsgroepen is deze overstap naar de nieuwe regeling nadelig. Daarvoor gaan we hen compenseren.

Wat gebeurt als uw werknemer werkt en overlijdt, wordt anders. Bij de nieuwe regels krijgt de partner van uw werknemer een tijdelijk pensioen tot AOW-leeftijd van uw werknemer. Hoeveel pensioen dat is hangt er niet van af hoelang uw werknemer pensioen heeft opgebouwd.   

Volgens de nieuwe afspraken verandert het pensioen elk jaar

De hoogte van het pensioen hangt met een paar dingen samen.

  1. In de 1e plaats de premie die u en uw werknemers betalen.
  2.  Hoe het gaat met de economie. Met de nieuwe regels beweegt het pensioen mee met de economie. Het pensioen is dus niet ieder jaar precies hetzelfde. In het transitieplan staan maatregelen die pensioen beschermen. Dus om tegenvallers op te vangen en om te voorkomen dat veranderingen van jaar op jaar erg groot zijn. Besloten is bijvoorbeeld om meevallers en tegenvallers te verdelen over 3 jaar. Daarom zal de verandering van jaar op jaar minder groot zijn.

Het beleggingsbeleid gaat veranderen

Pensioenfondsen gaan onder de nieuwe regels het pensioen van jongere en oudere werknemers anders beleggen. Voor jonge werknemers gaan we meer risico nemen. Meer risico levert over een lange periode gemiddeld meer pensioen op. Voor werknemers die (bijna) met pensioen gaan is het anders. Dan gaan we minder risico nemen. Het doel is een goed pensioen voor al uw werknemers.

U hoeft zelf geen lastige keuzes te maken over waarin het geld wordt belegd. De experts van het fonds doen dit voor u. Het bestuur let erop dat ze dat goed doen. U heeft er geen omkijken naar.

Bestaande pensioenen gaan ook over naar de nieuwe regels

Cao-partijen willen dat we de pensioenen die werknemers nu al hebben of oud-werknemers nu al krijgen ook overgaan naar de nieuwe afspraken voor pensioen. Dat zijn dus pensioenen van vóór 1 januari 2026.  

Wat is belangrijk tot 2026?

De overgang naar de nieuwe pensioenregels betekent voor iedereen een verandering. Voor jonge en oudere werknemers. Hierbij is 1 januari 2026 een belangrijke datum. Dit is het moment dat we willen overgaan naar onze nieuwe afspraken voor pensioen. Veel hangt af van hoeveel geld we hebben op die datum. We kijken dan naar de dekkingsgraad van pensioenfonds Schoonmaak. Dus hoe goed we het doen om onze deelnemers nu en in de toekomst pensioen te kunnen betalen. Volgens onze berekeningen gaan deelnemers uit alle leeftijdsgroepen er bij een dekkingsgraad van 110% op vooruit.

Het bestuur van Pensioenfonds Schoonmaak gaat nu onderzoeken of we het transitieplan kunnen uitvoeren. En of dit plan goed uitpakt voor elke leeftijdsgroep. Heeft het bestuur een besluit genomen? Dan leest u dit hier.