Geschilleninstantie Pensioenfondsen voor uw werknemers van start

5 februari 2024

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) gestart. Uw werknemer kan bij GIP terecht als zij er samen met Pensioenfonds Schoonmaak niet uitkomen. Wij doen ons best om klachten op een goede manier op te lossen. Maar het kan zijn dat onze reactie op een klacht niet tot tevredenheid stemt. Dan is het mogelijk een geschil bij GIP in te dienen. 

Geschil indienen bij GIP

GIP is een onafhankelijke organisatie die bemiddelt en oordeelt bij geschillen tussen pensioenfondsen en hun deelnemers. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De Ombudsman Pensioenen is sinds 1 januari onderdeel van GIP. Uw werknemer kan bij GIP terecht nadat eerst de volledige interne klachtenprocedure van [fondsnaam] is doorlopen. Verder moet het geschil gaan over de toepassing of uitvoering van het pensioenreglement. En uw het geschil moet na 1 juli 2023 zijn ingediend bij ons. Als uw werknemer een geschil bij GIP neerlegt, kijkt GIP of zij het geschil in behandeling kan nemen. U vindt meer informatie op de website van Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). GIP is er alleen voor uw werknemers.

 

Uw werknemer vindt hier de klachtenregeling van Pensioenfonds Schoonmaak.

Klacht als werkgever

Ook u kunt niet tevreden zijn over ons. Dat voorkomen we liever en lossen we natuurlijk graag op. Wat de reden ook is, zeg het ons vooral als u vindt als iets niet goed gaat. Elke uiting van ongenoegen, die we ontvangen noteren we als klacht. En daar gaan we mee aan de slag. Misschien kunnen we uw klacht direct oplossen. Soms lukt dat niet. Dan vragen we u om meer tijd. Ook dat geven we u duidelijk aan. Zo weet u precies wat u wanneer van ons mag verwachten.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of komen we er samen echt niet meer uit? Dan ontstaat er een geschil. Geschillen kunt u voorleggen aan de rechter. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen behandelt alleen geschillen van deelnemers of uw werknemers.