Signaal 109 - Producturen te laag

Voor een bepaald product zijn minder uren aangeleverd dan we hadden verwacht. Deze verwachting ontstaat door de deeltijdfactor. Het aantal aangeleverde uren klopt dus niet met de deeltijdfactor.
Houd voor het oplossen van dit signaal rekening met de manier waarop u de uren bepaalt. Hier zijn twee methodieken voor. Dit kan op basis van contracturen (op basis van een gemiddelde) of op basis van de werkbare uren methodiek.

Weet u om welke deelnemer en periode het gaat?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1]
[par. deelnemer onbekend]

Zoek het signaal op

 1. Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen'. 
 3. Filter op signaalcode 109 en als u deze weet de periode waarvoor het aantal producturen van de IKV te laag is. 
 4. Vul bij de status ‘Gesignaleerd’. Klik nu op 'zoek'. 

U ziet nu alle openstaande 109-signalen voor de gekozen periode. Klik nu op het signaal en kies voor de button 'details'. U ziet nu de details van het signaal, inclusief de aangeleverde uren en de uren die wij verwachten.

Ga nu verder met het stappenplan om het signaal op te lossen.

Klopt de deeltijdfactor voor deze periode? (U vindt de deeltijdfactor ook terug als u het signaal opzoekt in het Selfservice Werkgevers Portaal) [cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. deeltijdfactor klopt]

Er is een te laag aantal uren aangeleverd

Correctie via het softwarepakket 

Corrigeer de uren van de werknemer in het softwarepakket. Lever de inkomstenperiode opnieuw aan vanuit uw pakket. 

Correctie via Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) 

Log in op Selfservice Werkgevers Portaal. Deze handleiding kan u helpen bij het doorlopen van de volgende stappen:

 1. Selecteer rechtsboven het aansluitnummer waarvoor het signaal 109 is ontstaan. 
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen' en zoek op de signaalcode 109. Vul bij de status ‘Gesignaleerd’ en klik op ‘zoek’. 
 3. Selecteer het signaal. Bekijk hier om welke werknemer en welke periode het gaat. U ziet hier ook het aantal uren dat wordt verwacht. Klik op 'Raadplegen stand'. 
 4. Ga op de periode staan waarvoor het aantal uren niet klopt. 
 5. Klik op de button ‘Corrigeer’. 
 6. Geef bij periode 'correctie aanvang en einde' de periode(n) aan waarvoor de uren niet kloppen. 
 7. Klik nu op 'Volgende' → gegevens aan levering toevoegen: Ja.
 8. Klik vervolgens op de button 'bewerk'. 
 9. Vul hier de datum vanaf welke en tot wanneer u het dienstverband wilt aanpassen. Dit is gelijk aan de periode uit stap 4. Klik op 'volgende'.
 10. Wijzig in dit scherm het aantal uren en controleer of de andere gegevens kloppen. Wijzig deze als er iets niet klopt. Klik op volgende.
 11. Klik vervolgens op de rekenmachine achter productloon, klik op de button 'bereken' en vervolgens op de button 'overnemen'. Klik hierna op de rekenmachine achter premiegrondslag en de rekenmachine achter premie. Klik nu op 'volgende'. 
 12. Herhaal stap 11 voor de andere producten. Vervolgens komt u in een eindscherm en klikt u op 'opslaan'. 
 13. Vergeet niet om de levering in te zenden, ga naar het tabblad 'Leveringen'. 
 14. Selecteer de levering met de juiste aanmaak datum en de status 'door u te bewerken'. 
 15. Klik op de button 'zend in', en bevestig nogmaals met 'zend in'.
[cms: qa-q1q1a2]
[par. deeltijdfactor klopt niet]

Corrigeer de verkeerde deeltijdfactor

Correctie via het softwarepakket 

Corrigeer de deeltijdfactor van de werknemer in het softwarepakket. Lever de inkomstenperiode opnieuw aan vanuit uw pakket. 

Correctie via Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) 

Log in op Selfservice Werkgevers Portaal. Deze handleiding kan u helpen bij het doorlopen van de volgende stappen:

 1. Selecteer rechtsboven het juiste aansluitnummer. 
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen' en zoek op de signaalcode 109. Vul bij de status ‘Gesignaleerd’ en klik op ‘zoek’. 
 3. Selecteer het signaal. Bekijk hier om welke werknemer het betreft en welke periode. Klik daarna op 'Raadplegen stand'. 
 4. Selecteer de periode staan waar de deeltijdfactor niet correct voor is doorgegeven. 
 5. Klik op de button ‘Corrigeer’. 
 6. Geef bij periode 'correctie aanvang en einde' de periode(n) aan waarvoor de deeltijdfactor niet klopt. 
 7. Klik nu op 'Volgende' → gegevens aan levering toevoegen: Ja.
 8. Klik vervolgens op de button 'bewerk'. 
 9. Vul hier de datum vanaf welke en tot wanneer u het dienstverband wilt aanpassen. Dit is hetzelfde als de periode uit stap 4. Klik op 'volgende'.
 10. Wijzig in dit scherm de deeltijdfactor en controleer of de andere gegevens correct zijn. De deeltijdfactor is het aantal uren in de levering gedeeld door de voltijduren. Pas dit aan als er iets niet klopt. Klik op 'volgende'.
 11. Klik vervolgens op de rekenmachine achter productloon, klik op de button 'bereken' en daarna op de button 'overnemen'. Klik hierna op de rekenmachine achter premiegrondslag en de rekenmachine achter premie. Klik op 'volgende'. 
 12. Herhaal stap 11 bij andere producten. Vervolgens komt u in een eindscherm en klikt u op 'opslaan'. 
 13. Vergeet niet om de levering in te zenden, ga naar het tabblad 'Leveringen'. 
 14. Selecteer de levering met de juiste aanmaak datum en de status 'door u te bewerken'. 
 15. Klik op de button 'zend in', en bevestig nogmaals met 'zend in'.