Signaal 333 - Loontijdvak ontbreekt

Dit signaal ontstaat doordat een loontijdvak ontbreekt voor een inkomstenverhouding. We verwachten dat er ieder loontijdvak wordt aangeleverd voor een inkomstenverhouding. Deze verwachting bestaat vanaf de start van het dienstverband tot en met het eventuele einde hiervan.

Weet u om welke deelnemer en periode het gaat?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1]
[par. deelnemer onbekend]

Zoek het signaal op

 1. Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal. 
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen'. 
 3. Filter op signaalcode 333 en als u deze weet de periode. 
 4. Vul bij de status ‘Gesignaleerd’. Klik nu op 'zoek'. 

U ziet nu alle openstaande 333-signalen voor de gekozen periode. Klik nu op het signaal en kies voor de button 'details'. U ziet nu de details van het signaal.

Ga nu verder met het stappenplan om het signaal op te lossen.

Is de deelnemer nog/al in dienst in deze ontbrekende periode?[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. deelnemer nog in dienst]

Lever de ontbrekende periode aan

Correctie via het softwarepakket 

Corrigeer het signaal door de ontbrekende inkomstenperiode van de IKV vanuit het softwarepakket aan te leveren. 

Correctie via Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) 

U kunt het signaal oplossen via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Log in en volg onderstaande stappen: 

 1. Selecteer rechtsboven het juiste aansluitnummer. 
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen' en zoek op de signaalcode 333 met de status 'gesignaleerd'.
 3. Selecteer het signaal en klik vervolgens op 'Raadplegen stand'.
 4. De periode die ontbreekt is leeg. Ga op de periode staan en klik op de button 'Corrigeer'.
 5. Geef bij periode 'correctie aanvang en einde' de periode aan welke u wilt aanleveren. 
 6. Klik nu op 'Volgende' → gegevens aan levering toevoegen: Ja.
 7. Klik nu op 'Aanvullen' en vervolgens op 'Volgende'. De ontbrekende gegevens van de periodes worden nu opgevraagd. 
 8. Vul de velden in met de gegevens die op de werknemer voor de betreffende periode en klik op 'Volgende'.
 9. Klik hier op de rekenmachine achter productloon, klik op de button 'Bereken' en vervolgens op de button 'Overnemen'. Klik hierna op de calculators achter premiegrondslag en premie. Klik vervolgens op 'Volgende'. 
 10. Herhaal dit voor alle producten.
 11. Klik op 'Opslaan'. De levering is aangemaakt. 
 12. Vergeet niet om de levering in te zenden, ga naar het tabblad 'Leveringen'. 
 13. Selecteer de levering met de juiste aanmaak datum en de status 'door u te bewerken'. 
 14. Klik op de button 'zend in', en bevestig nogmaals met 'zend in'.
[cms: qa-q1q1a2]
[par. aanvang einde dienstverband wijzigen]

Wijzig de datum aanvang of einde dienstverband

Correctie via het softwarepakket 

Corrigeer het signaal door de aanvangsdatum of einddatum van de IKV aan te passen en opnieuw bij ons aan te leveren. 

In sommige softwarepakketten is dit lastig. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer al in een vorig boekjaar uit dienst trad. Neem dan contact met ons op. Wij zorgen dat u de correctie via ons portaal kunt doorvoeren. 

Correctie via Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) 

Log in op Selfservice Werkgevers Portaal. Volg nu onderstaande stappen: 

 1. Selecteer rechtsboven het juiste aansluitnummer. 
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen' en zoek op de signaalcode 333. 
 3. Selecteer het signaal en klik vervolgens op 'Raadplegen stand'. U ziet nu welke aanvangsdatum en einddatum IKV wij hebben geregistreerd. U ziet dit naast de looptijd. 
 4. Ga op een aangeleverde periode staan en klik op de button 'Corrigeer'.
 5. Geef bij periode 'correctie aanvang en einde' de geselecteerde periode aan. 
 6. Klik nu op 'Volgende' → gegevens aan levering toevoegen: Ja.
 7. Links boven ziet u het dienstverbandnummer staan. Klik op het driehoekje / pijltje achter het dienstverbandnummer. 
 8. Selecteer nu de optie 'wijzig datum aanvang' of 'Beëindig dienstverband' en klik op 'ja'. 
 9. Geef de juiste aanvangsdatum of einddatum op en klik op 'volgende'. 
 10. Wordt er om loongegevens gevraagd? Vul de velden in met de gegevens die op de werknemer voor de betreffende periode van toepassing zijn en klik op 'Volgende'. Klik hier op de rekenmachine achter productloon, klik op de button 'Bereken' en vervolgens op de button 'Overnemen'. Klik hierna op de calculators achter premiegrondslag en premie. Klik vervolgens op 'Volgende'. Herhaal dit bij de overige producten.
 11. Klik vervolgens op 'Opslaan'.
 12. Vergeet niet om de levering in te zenden, ga naar het tabblad 'Leveringen'. 
 13. Selecteer de levering met de status 'door u te bewerken'. 
 14. Klik op de button 'zend in', en bevestig nogmaals met 'zend in'.