Signaal 702 'IKV niet geleverd' oplossen

Signaal 702 geeft aan dat wij een inkomstenverhouding voor een werknemer niet (goed) hebben ontvangen. U ziet dit signaal als u niet aangeleverd voor deze werknemer. Of als u wel heeft aangeleverd, maar met een onverwerkbare levering. Hieronder helpen we u graag stap voor stap om vast te stellen welke werknemer ontbreekt en wat u doet om dit op te lossen.

Weet u al over welke werknemer(s) het signaal gaat? [cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1]
[par. ikv nog niet bekend]

Zoek signaal 702 op in het Selfservice Werkgevers Portaal

Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal. Ga naar het tabblad 'Signalen'. Filter op signaalcode 702 en als u deze weet de periode waarvoor de IKV ontbreekt. Klik nu op 'zoek'. U ziet nu alle openstaande 702-signalen voor deze periode. 

Klik nu op het signaal en kies voor de button 'details'. U ziet nu voor welke werknemer de inkomstenverhouding ontbreekt.

Ga nu verder met dit stappenplan om het signaal op te lossen.

Heeft u de ontbrekende IKV al eerder aangeleverd?[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. ikv al eerder geleverd]

De IKV ontbreekt omdat deze onverwerkbaar is

Dit komt door een onverwerkbare fout. Zoek het signaal op in het Selfservice Werkgevers Portaal en klik door 'naar stand'. U ziet dan of er nog meer signalen open staan voor deze IKV. Los het onverwerkbare signaal op en lever opnieuw aan.

Is de werknemer uit dienst getreden?[cms: qa-q1q1q1]
[cms: qa-q1q1q1a1]
[par. uit dienst]

Geef aan ons door dat uw werknemer uit dienst is

Levert u aan via het Selfservice Werkgevers Portaal? Dan regelt u de uitdienstmelding ook via het SWP. Als u aanlevert via een softwarepakket voert u hier de goede uitdiensttredingsdatum door. Lever vervolgens de IKV opnieuw aan.

In sommige softwarepakketten is dit lastig. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer al in een vorig boekjaar uit dienst trad. Neem dan contact met ons op. We begeleiden u dan bij de correctie via het SWP.

Als u via het Selfservice Werkgevers Portaal dit signaal wilt oplossen volgt u deze stappen. Of download onze handleiding 'uit dienst melden'.

 1. Selecteer rechtsboven het juiste aansluitnummer.
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen' en zoek op de signaalcode '702'. 
 3. Selecteer het signaal en klik vervolgens op 'raadplegen stand' om te zien voor welke werknemer een IKV ontbreekt. 
 4. Klik op de button 'corrigeer'.
 5. Geef bij periode 'correctie aanvang en einde' de maand aan waarin het dienstverband is beëindigd. Bijvoorbeeld einddatum 31-12-2018, periode aanvang: 201812, wijziging loopt door tot en met: 201812. 
 6. Klik nu op 'volgende' → gegevens aan levering toevoegen: Ja.
 7. Links boven ziet u het dienstverbandnummer staan. Klik op het driehoekje / pijltje achter het dienstverbandnummer.
 8. Kies nu de optie 'beëindig dienstverband'.
 9. Geef de einddatum in en ga verder. Indien gevraagd klikt u op de calculator achter de premiegrondslag. Afhankelijk van de opgegeven datum ziet u ook loongegevens en producten. Bijvoorbeeld als de wijziging gedurende een loontijdvak in gaat. U wijzigt dan de gegevens naar rato en niet voor de gehele periode.
 10. Klik vervolgens op 'opslaan'.
 11. Vergeet niet om de levering in te zenden, ga naar het tabblad 'Leveringen'.
 12. Selecteer de levering met de juiste aanmaak datum en de status 'door u te bewerken'.
 13. Klik op de button 'zend in', en bevestig nogmaals met 'zend in'.
[cms: qa-q1q1q1a2]
[par. in dienst]

Lever de IKV alsnog aan

Als uw werknemer nog in dienst is levert u de IKV alsnog aan. Een IKV opnieuw aanleveren doet u via uw softwarepakket of het Selfservice Werkgevers Portaal.

Heeft u deze IKV wel aangeleverd voor deze inkomstenperiode en krijgt u toch dit signaal? Dan was de levering met deze inkomstenverhouding onverwerkbaar. Lever deze inkomstenverhouding opnieuw aan.