Betalingsregeling

Kunt u uw premie een keer niet betalen? Misschien kunnen we een betalingsregeling afspreken. Er zijn wel voorwaarden.

Voorwaarden

  • U heeft geen bedragen openstaan bij ons incassobureau. 
  • We laten u weten in hoeveel termijnen u moet betalen.
  • U betaalt de termijnen via automatische incasso.
  • De facturen die niet in de betalingsregeling zitten, betaalt u op tijd.
  • U betaalt rente over het bedrag dat openstaat. Deze rente berekenen we over de periode tussen de vervaldatum van een factuur, en de datum waarop u betaalt. 

Houdt u zich niet aan deze voorwaarden?

Dan vervalt de betalingsregeling per direct. Het bedrag dat dan openstaat, plus de rente, gaat naar het incassobureau. U betaalt dan ook nog incassokosten.

Aanvragen

U vraagt de betalingsregeling aan door een mail te sturen naar premies@pensioenschoonmaak.nl

Betalingsonmacht

Lukt het u helemaal niet om de premies te betalen? Dan gaat het misschien om betalingsonmacht. Meld die bij ons met het Meldingsformulier betalingsonmacht. Zo voorkomt u dat wij u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen.