Waarom verandering nodig is

Vrouw aan tafel | Pensioen Schoonmaak

In de afgelopen jaren is er veel verandert in de samenleving. Het is belangrijk dat de pensioenen passen bij de situatie van nu. Daarom zijn er nieuwe pensioenregels nodig.

Hoe en hoelang we werken is veranderd

Op dit moment wordt er voor jongeren en ouderen evenveel premie betaald. Zij bouwen ook evenveel pensioen op. Alleen de premie van jongeren kunnen we langer beleggen. En levert dus ook meer pensioengeld op.

Dit werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan. Of beginnen een eigen bedrijf. Het is belangrijk dat de nieuwe pensioenregels hierbij passen. 

Pensioenen bewegen niet genoeg mee met de economie

Veel mensen zien dit graag anders. Door de nieuwe pensioenregels hoeven de pensioenfondsen minder geld als reserve te bewaren. Hierdoor bewegen de pensioenen meer mee.

Gaat het economisch goed? Dan gaat het pensioen omhoog. Gaat het economisch slecht? Dan gaat het pensioen omlaag. Wel nemen we maatregelen om sterke schommelingen te voorkomen.

Uw werknemers krijgen straks een beter beeld hoe hoog hun pensioen precies is. 

We worden steeds ouder

Vroeger werden gepensioneerden vaak niet ouder dan 75 jaar. Die leeftijd wordt steeds hoger. Hierdoor hebben gepensioneerden langer pensioen. En zijn er meer gepensioneerden dan dat er mensen werken. Er is dus meer geld nodig om alle pensioenen te kunnen betalen.