Uitleg over uw jaarlijkse pensioenoverzicht

U kreeg uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

In uw pensioenoverzicht staat:

 • hoeveel pensioen u bij Pensioenfonds Schoonmaak heeft opgebouwd
 • wat u krijgt als u met pensioen gaat 
 • wat u opbouwt als u arbeidsongeschikt wordt
 • wat uw partner en kinderen krijgen wanneer u overlijdt

Uw pensioenoverzicht is verdeeld in hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk staat een plaatje. Ieder plaatje leggen wij hieronder uit.

Uw persoonlijke gegevens

Controleer goed of de gegevens op uw overzicht juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Bel dan uw gemeente. Woont u in het buitenland? Neemt u dan contact op met ons.

Uw partner

Heeft u een partner? En staat zijn of haar naam niet op uw pensioenoverzicht? U kunt uw partner nog aanmelden. U meldt uw partner aan op MijnPensioenschoonmaak. Als u uw partner aanmeldt, krijgt hij of zij misschien partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van uw pensioenregeling. Ook staat de dag erop dat u bij ons begon met pensioen opbouwen. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling

Wat u verder ziet:

 • 'Pensioenuitvoerder': Dit is de naam van ons pensioenfonds.
 • 'Soort pensioenregeling': Dit is de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt.
 • 'Pensioenleeftijd': Dit is de standaard leeftijd waarop uw pensioen ingaat.
 • 'Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling': Dit is het deel van uw salaris dat meetelt voor uw pensioen. Dit noemen we 'pensioengevend salaris'. 
 • 'U bouwt geen pensioen op over': Dit is het deel van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt.     
 • 'Percentage jaarlijkse pensioenopbouw': Zoveel procent van uw 'pensioengevend salaris' wordt apart gezet voor uw pensioen.
 • 'Premieverdeling': Dit is de verdeling van de premie die uw werkgever en u betalen voor uw pensioen.

Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever. Heeft u geen werkgever? Neemt u dan contact op met ons.

Pensioen

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Dit is uw pensioen tot en met 31 december 2023. Ook ziet u hoeveel pensioen u krijgt als u tot uw pensioenleeftijd pensioen blijft opbouwen in de schoonmaak.

 • U ziet het bedrag dat u per jaar krijgt als u met pensioen gaat.
 • Dit bedrag is ‘bruto’. Dat betekent dat u hier nog belasting over moet betalen.
 • U krijgt uw pensioen vanaf de dag dat u met pensioen gaat, zolang u leeft.

AOW

U krijgt later ook geld van de overheid. Dit noemen we AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW. Als u met pensioen gaat krijgt u dus: Pensioen + AOW. Daar gaat dan nog belasting vanaf.

Bent u gescheiden?

Dan heeft u misschien afspraken met uw ex-partner gemaakt over uw pensioen. Bijvoorbeeld dat hij of zij een deel van uw pensioen krijgt als u met pensioen gaat. Heeft u dit vóór 31 december 2023 aan ons doorgegeven? Dan staat op uw pensioenoverzicht alleen het pensioen dat u krijgt van ons. Het deel van uw pensioen dat uw ex-partner krijgt, staat hier niet op. Dit geldt ook als uw geregistreerd partnerschap is beëindigd. 

Lees meer over uw pensioen en scheiding.

Dit hoofdstuk ziet u alleen in uw pensioenoverzicht als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. U ziet hier hoeveel pensioen u opbouwt. U betaalt hier niet voor. Pensioenfonds Schoonmaak betaalt dit deel van uw pensioen.

Uw partner en kinderen krijgen misschien geld wanneer u overlijdt:

Op het pensioenoverzicht staan de bedragen die uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt terwijl u werkt bij schoonmaakbedrijf. 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. 

Pensioenfonds Schoonmaak hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. We hebben net genoeg geld. Maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo is. Elk jaar moeten we opnieuw bekijken of we genoeg geld hebben. Kijk hoe zeker uw pensioen is.

De prijzen stijgen. We proberen uw pensioen te laten meegroeien met de prijzen. Dat heet ‘indexatie’. Dit kan alleen als we genoeg geld hebben. Elk jaar kijken wij of we genoeg geld hebben om uw pensioen te verhogen. Uw pensioen is per 1 januari 2024 met 3,00% verhoogd.

Spaart u extra pensioen? Bijvoorbeeld met een lijfrente? Dan moet u het bedrag bij ‘Factor A’ invullen bij uw belastingaangifte.

De factor A is hoger dan de pensioenaangroei
Vanaf 2018 bouwt u volgens de wet tot 68 jaar pensioen op. Bij ons bouwt u pensioen op tot 67 jaar. Dat is één jaar minder. U bouwt elk jaar een beetje pensioen op. Het geld dat u in één jaar opbouwt, heet pensioenaangroei of factor A. Omdat u bij ons standaard op 67 jaar met pensioen gaat. En niet met 68 jaar. Bouwt u één jaar minder pensioen op. Daarom passen wij uw factor A aan. Het aanpassen doen we met een correctiefactor van 1,07883. Zo berekenen we de factor A. De factor A is dus hoger dan de pensioenaangroei.

Voorbeeld
- Pensioenaangroei 2023: € 100
- Factor A: € 107,88 (€ 100 * 1,07883)

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: 

U kunt ons bellen op 020 583 51 00. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. Wilt u liever mailen? Kijk op onze contactpagina.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via MijnPensioenschoonmaak. Inloggen doet u veilig en snel met DigiD.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!