Uitleg over uw pensioen

U kreeg uw Uniform Pensioenoverzicht.

In uw pensioenoverzicht staat:

  • hoeveel pensioen u bij Pensioenfonds Schoonmaak hebt opgebouwd;
  • wat u krijgt als u met pensioen gaat of ziek wordt;
  • wat uw partner en kinderen krijgen wanneer u overlijdt.

Uw pensioenoverzicht is verdeeld in hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk staat een plaatje. Ieder plaatje leggen wij hieronder uit.

Controleer goed of de gegevens op uw overzicht juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Bel dan uw gemeente. Woont u in het buitenland? Neemt u dan contact op met ons.

Uw partner

Heeft u een partner? En staat zijn of haar naam niet op uw pensioenoverzicht? U moet uw partner nog aanmelden. U meldt uw partner aan op MijnPensioenschoonmaak. Als u uw partner aanmeldt, krijgt hij of zij misschien partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u de soort pensioenregeling en de leeftijd waarop het pensioen standaard ingaat. Ook ziet u de datum waarop u stopte met pensioen opbouwen bij ons.

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Dit is uw pensioen tot en met 31 december 2023.

  • U ziet het bedrag dat u per jaar krijgt als u met pensioen gaat.
  • Dit bedrag is ‘bruto’. Dat betekent dat u hier nog belasting over moet betalen.
  • U krijgt uw pensioen vanaf de dag dat u met pensioen gaat, zolang u leeft.

AOW

U krijgt later ook geld van de overheid. Dit noemen we AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW. Als u met pensioen gaat krijgt u dus: Pensioen + AOW. Daar gaat dan nog belasting vanaf.

Wilt u pensioen meenemen naar uw nieuwe baan?

Heeft u een nieuwe baan? En is dit niet in de schoonmaak? Dan kunt u uw pensioen misschien meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’. Lees meer informatie over waardeoverdracht.

Bent u gescheiden?

Dan hebt u misschien afspraken met uw ex-partner gemaakt over uw pensioen. Bijvoorbeeld dat hij of zij een deel van uw pensioen krijgt als u met pensioen gaat. Als u dit voor 31 december 2023 aan ons hebt doorgegeven, hebben wij uw afspraken verwerkt in uw overzicht. Op het pensioenoverzicht staat alleen het pensioen dat u krijgt van ons. Het deel van uw pensioen dat uw ex-partner krijgt, staat hier niet op. Dit geldt ook als uw geregistreerd partnerschap is beëindigd. 

Lees meer over uw pensioen en scheiding.

Is uw pensioen lager dan € 592,51 bruto per jaar?

Dan wordt het pensioen overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. U hoeft hier niets voor te doen. Hebben wij na 5 jaar proberen uw pensioen niet kunnen overdragen? Dan kan u het pensioen in 1 keer krijgen. Ook krijgt u het pensioen in 1 keer wanneer u met pensioen gaat. Lees meer over pensioen afkopen.

Uw partner en kinderen krijgen misschien geld wanneer u overlijdt:

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. 

Pensioenfonds Schoonmaak hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. We hebben net genoeg geld. Maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo is. Elk jaar moeten we opnieuw bekijken of we genoeg geld hebben. Kijk hoe zeker uw pensioen is.

De prijzen stijgen. We proberen uw pensioen te laten meegroeien met de prijzen. Dat heet ‘indexatie’. Dit kan alleen als we genoeg geld hebben. Elk jaar kijken wij of we genoeg geld hebben om uw pensioen te verhogen. Uw pensioen is per 1 januari 2024 met 3,00 procent verhoogd.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: 

U kunt ons bellen op 020 583 51 00. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. Of kijk op onze contactpagina.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!