Uitleg over uw pensioen

U kreeg uw Uniform Pensioenoverzicht.

In uw pensioenoverzicht staat:

  • Hoeveel pensioen u bij BPF Schoonmaak hebt opgebouwd.
  • Wat u krijgt als u met pensioen gaat of ziek wordt.
  • Wat uw partner en kinderen krijgen wanneer u overlijdt.

Uw pensioenoverzicht is verdeeld in hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk staat een plaatje. Ieder plaatje leggen wij hieronder uit.

Controleer goed of de gegevens op uw overzicht juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Bel dan uw gemeente. Woont u in het buitenland? Neemt u dan contact op met ons.

Uw partner

Hebt u een partner? En staat zijn of haar naam niet op uw pensioenoverzicht? U moet uw partner nog aanmelden. U meldt uw partner aan op MijnPensioenschoonmaak. Als u uw partner aanmeldt, krijgt hij of zij misschien partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u de soort pensioenregeling en de leeftijd waarop het pensioen standaard ingaat. Ook ziet u de datum waarop u stopte met pensioen opbouwen bij ons.

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Dit is uw pensioen tot en met 31 december 2021.

  • U ziet het bedrag dat u per jaar krijgt als u met pensioen gaat.
  • Dit bedrag is ‘bruto’. Dat betekent dat u hier nog belasting over moet betalen.
  • U krijgt uw pensioen vanaf de dag dat u met pensioen gaat, zolang u leeft.

AOW

U krijgt later ook geld van de overheid. Dit noemen we AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW. Als u met pensioen gaat krijgt u dus: Pensioen + AOW. Daar gaat dan nog belasting vanaf.

Wilt u pensioen meenemen naar uw nieuwe baan?

Hebt u een nieuwe baan? En is dit niet in de schoonmaak? Dan kunt u uw pensioen misschien meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’. Lees meer informatie over waardeoverdracht.

Bent u gescheiden?

Dan hebt u misschien afspraken met uw ex-partner gemaakt over uw pensioen. Bijvoorbeeld dat hij of zij een deel van uw pensioen krijgt als u met pensioen gaat. Als u dit voor 31 december 2021 aan ons hebt doorgegeven, hebben wij uw afspraken verwerkt in uw overzicht. Op het pensioenoverzicht staat alleen het pensioen dat u krijgt van ons. Het deel van uw pensioen dat uw ex-partner krijgt, staat hier niet op. Dit geldt ook als uw geregistreerd partnerschap is beëindigd. 

Lees meer over uw pensioen en scheiding.

Is uw pensioen lager dan € 520,35 bruto per jaar?

Dan wordt het pensioen overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. U hoeft hier niets voor te doen. Hebben wij na vijf jaar proberen uw pensioen niet kunnen overdragen? Dan kan u het pensioen in één keer krijgen. Ook krijgt u het pensioen in één keer wanneer u met pensioen gaat. Lees meer over pensioen afkopen.

Uw partner en kinderen krijgen misschien geld wanneer u overlijdt:

risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. 

BPF Schoonmaak hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. We hebben net genoeg geld. Maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo is. Elk jaar moeten we opnieuw bekijken of we genoeg geld hebben. Kijk hoe zeker uw pensioen is.

prijs

De prijzen stijgen. We proberen uw pensioen te laten meegroeien met de prijzen. Dat heet ‘indexatie’. Indexatie kost geld. BPF Schoonmaak heeft niet altijd genoeg geld voor indexatie. Dit jaar ook niet. Uw pensioen is daarom niet verhoogd.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: 

U kunt ons bellen op 020 583 51 00. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. Of kijk op onze contactpagina.