Uitleg over uw jaarlijkse pensioenoverzicht

U kreeg uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

In uw pensioenoverzicht staat:

 • hoeveel pensioen u bij BPF Schoonmaak hebt opgebouwd
 • wat u krijgt als u met pensioen gaat 
 • wat u opbouwt als u arbeidsongeschikt wordt
 • wat uw partner en kinderen krijgen wanneer u overlijdt

Uw pensioenoverzicht is verdeeld in hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk staat een plaatje. Ieder plaatje leggen wij hieronder uit.

Uw persoonlijke gegevens

Controleer goed of de gegevens op uw overzicht juist zijn. Klopt uw naam of adres niet? Bel dan uw gemeente. Woont u in het buitenland? Neemt u dan contact op met ons.

Uw partner

Hebt u een partner? En staat zijn of haar naam niet op uw pensioenoverzicht? U kunt uw partner nog aanmelden. U meldt uw partner aan op MijnPensioenschoonmaak. Als u uw partner aanmeldt, krijgt hij of zij misschien partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van uw pensioenregeling. Ook staat de dag erop dat u bij ons begon met pensioen opbouwen. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling

Wat u verder ziet:

 • 'Pensioenuitvoerder': Dit is de naam van ons pensioenfonds.
 • 'Soort pensioenregeling': Dit is de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt.
 • 'Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling': Dit is het deel van uw salaris dat meetelt voor uw pensioen. Dit noemen we 'pensioengevend salaris'. 
 • 'U bouwt geen pensioen op over': Dit is het deel van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt.     
 • 'Percentage jaarlijkse pensioenopbouw': Zoveel procent van uw 'pensioengevend salaris' wordt apart gezet voor uw pensioen.

Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever. Hebt u geen werkgever? Neemt u dan contact op met ons.

Pensioen

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Dit is uw pensioen tot en met 31 december 2017.

 • U ziet het bedrag dat u per jaar krijgt als u met pensioen gaat.
 • Dit bedrag is ‘bruto’. Dat betekent dat u hier nog belasting over moet betalen.
 • U krijgt uw pensioen vanaf de dag dat u met pensioen gaat, zolang u leeft.

AOW

U krijgt later ook geld van de overheid. Dit noemen we AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW. Als u met pensioen gaat krijgt u dus: Pensioen + AOW. Daar gaat dan nog belasting vanaf.

‘Voorwaardelijk pensioen’

U krijgt misschien extra pensioen. We noemen dit het ‘voorwaardelijk pensioen’. U krijgt dit extra pensioen omdat u minder pensioen hebt opgebouwd dan van de Belastingdienst mocht. Het is niet zeker dat u dit extra pensioen ook echt krijgt. Hier zijn regels voor.

Bent u gescheiden?

Dan hebt u misschien afspraken met uw ex-partner gemaakt over uw pensioen. Bijvoorbeeld dat hij of zij een deel van uw pensioen krijgt als u met pensioen gaat. Hebt u dit voor 31 december 2017 aan ons doorgegeven? Dan staat op uw pensioenoverzicht alleen het pensioen dat u krijgt van ons. Het deel van uw pensioen dat uw ex-partner krijgt, staat hier niet op. Dit geldt ook als uw geregistreerd partnerschap is beëindigd. 

Lees meer over uw pensioen en scheiding.

Uw pensioen afkopen

Hebt u een klein pensioen opgebouwd? Wij kunnen dan beslissen om uw pensioen in één keer aan u te betalen. Wij noemen dat afkopen.

Dit hoofdstuk ziet u alleen in uw pensioenoverzicht als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. U ziet hier hoeveel pensioen u opbouwt. U betaalt hier niet voor. BPF Schoonmaak betaalt dit deel van uw pensioen.

Uw partner en kinderen krijgen misschien geld wanneer u overlijdt:

Op het pensioenoverzicht staan de bedragen die uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt terwijl u werkt bij schoonmaakbedrijf. 

risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. 

BPF Schoonmaak hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. We hebben net genoeg geld. Maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo is. Elk jaar moeten we opnieuw bekijken of we genoeg geld hebben. Kijk hoe zeker uw pensioen is.

prijs

De prijzen stijgen. We proberen uw pensioen te laten meegroeien met de prijzen. Dat heet ‘indexatie’. Indexatie kost geld. BPF Schoonmaak heeft niet altijd genoeg geld voor indexatie. Dit jaar ook niet. Uw pensioen is daarom niet verhoogd.

factor a

Spaart u extra pensioen? Bijvoorbeeld met een lijfrente? Dan moet u het bedrag bij ‘Factor A’ invullen bij uw belastingaangifte.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: 

U kunt ons bellen op 020 583 51 00. Wij zijn bereikbaar op:

 • Maandag tot en met donderdag: 8.00 uur tot 17.30 uur
 • Vrijdag: 8.00 uur tot 17.00 uur 

Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. Wilt u liever mailen? Kijk op onze contactpagina.