d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Uw aanmelding zelf voltooien

Een administratiekantoor gaat uw pensioenadministratie doen. En u gaat zelf uw aanmelding voltooien. Hiervoor heeft u eHerkenning EH3 nodig.

 

Vraag uw administratiekantoor om deze gegevens zodat u uw aanmelding kan voltooien:

 • KVK-nummer en RSIN van uw administratiekantoor
  Doet uw administratiekantoor ook voor andere bedrijven pensioenaangifte bij Pensioenfonds Schoonmaak? Vraag uw administratiekantoor dan ook om het leveranciersnummer.
 • Loontijdvak
  De periode van gegevensaanlevering. Deze is meestal gelijk aan de periode waarover u salaris uitbetaalt: 4-wekelijks of maandelijks.

Voor het doorgeven van uw gegevens doorloopt u enkele tabbladen:

 • Uw organisatie
  Op dit tabblad ziet u de gegevens die al bij ons al bekend zijn. Deze gegevens hebben wij automatisch opgehaald bij de Kamer van Koophandel.
 • Algemene contactgegevens
  Op dit tabblad ziet u de contactgegevens die al bij ons bekend zijn. U hoeft hier niets in te vullen.
 • Indeling
  Hier ziet u uw cao.
 • Uw aansluiting
  Op dit tabblad vult u bij periodiciteit uw loontijdvak in. Dit is de periode waarover uw administratiekantoor de gegevens bij ons aanlevert. Dit is meestal 4-wekelijks of maandelijks.
 • Gegevensaanlevering
  U geeft hier door wie uw gegevensaanlevering verzorgt. En welke salarissoftware hiervoor gebruikt wordt. 
 • Personeels- en salarisadministratie
  Heeft u in het aanmeldformulier ingevuld dat een administratiekantoor uw pensioenadministratie doet? Dat ziet u hier de gegevens van het betreffende administratiekantoor terug. Controleer deze goed.
 • Financiële administratie
  Op dit tabblad vult u de gegevens van uw financiële administratie in. Zodat wij weten naar wie wij de factuur voor de pensioenpremie moeten sturen.
 • Rekeningen
  U geeft hier uw rekeningnummer voor (terug)betalingen door. En of u gebruik wil maken van automatische incasso.

Wij controleren de gegevens die u heeft ingevuld. Daarna ontvangt u een e-mail dat uw aanmelding is voltooid. En uw administratiekantoor ontvangt van ons een e-mail dat ze kunnen starten met de pensioenaangifte.