d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Klaar met uw aanmelding. En nu?

Fijn dat uw aanmelding geregeld is. U kunt nu starten met de eerste pensioenaangifte.

Voor de pensioenaangifte doorloopt u ieder loontijdvak 3 stappen: 

  • Stap 1. U levert loon- en premiegegevens aan. 
  • Stap 2. Wij controleren uw levering. Waar nodig past u deze nog aan. 
  • Stap 3. U ontvangt een factuur voor de premiebetaling. Tip: Kies voor automatische incasso!