Controle en handhaving

Bent u als werkgever aangesloten bij Pensioenfonds Schoonmaak? Dan levert u loon- en premiegegevens aan voor uw werknemers. Wij controleren deze gegevens. Zo zorgen we er voor dat uw werknemers later het pensioen krijgen waar zij recht op hebben. En dat u als werkgever niet te veel premies betaalt.
 

Welke controles doen wij?

U levert per periode loon- en premiegegevens aan voor uw werknemer(s). Vergeet u een periode? Dan ontvangt u een herinnering om de gegevens alsnog aan te leveren. U ontvangt ook een herinnering wanneer u voor een loonperiode geen gegevens hebt aangeleverd.

Ontvangt u een herinnering?

Lever de loon- en premiegegevens dan alsnog aan. Doe dit alleen als de werknemer nog bij u in dienst is. Is of zijn de werknemer(s) niet meer bij u in dienst? Meld deze werknemer(s) dan uit dienst. Dit doet u via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP).

Extra kosten bij niet tijdig aanleveren

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze zelf vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. Ook ontvangt u een rentefactuur. De opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. U bent en blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog aan.

Hebt u een correctieverzoek ontvangen? Dan vragen wij u de aangeleverde loon- en premiegegevens te corrigeren. Bijvoorbeeld omdat het aangeleverde uurloon lager is dan het minimumloon.

Hoe corrigeert u gegevens?

Lever de juiste gegevens aan in de eerstvolgende Levering Premie en Gegevens (LPG). Of vervang de LPG door een gecorrigeerde LPG. Bij het correctieverzoek ontvangt u een overzicht van de door u te corrigeren gegevens. Dit overzicht is ook beschikbaar in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP).

Corrigeren met terugwerkende kracht?

Wilt u een LPG corrigeren over eerdere jaren? Lees hoe u aanlevert met terugwerkende kracht.

Wat gebeurt er als u niet corrigeert?

Dan ontvangt u een premiefactuur en een rentefactuur voor de te laat aangeleverde premies. Deze worden niet automatisch geïncasseerd. U bent en blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog aan.

U levert per periode loon- en premiegegevens aan voor uw werknemer(s). Wij vergelijken deze gegevens met uw loonaangifte. Deze ontvangen wij van UWV. Verschillen uw aangeleverde loon- en premiegegevens van die op de loonaangifte? Dan starten wij een controle op herstel. Daarmee controleren wij of u de verschillen hebt aangepast. En uw aangeleverde gegevens hetzelfde zijn als die op de loonaangifte. Lees de drie stappen van de controle.

1. Aankondiging

U ontvangt van ons een brief, waarin wij de start van de controle aankondigen. In deze brief staat het premiejaar waarover de controle gaat. In de bijlage vindt u het overzicht van de verschillen. U krijgt vier weken de tijd om deze verschillen aan te passen. Na deze vier weken voeren wij de eerste controle uit.

2. Eerste herinnering

Zijn er na de eerste controle nog verschillen tussen uw loonaangifte en de loonaangifte UWV? Dan brengen wij de kosten van de controle bij u in rekening. Ook ontvangt u van ons een eerste herinnering. In de bijlage bij deze herinnering vindt u het overzicht van de resterende verschillen. U krijgt opnieuw vier weken de tijd om de verschillen aan te passen. Na deze vier weken voeren wij de tweede controle uit. Zijn er na de eerste controle geen verschillen meer? Dan brengen wij geen kosten in rekening en sluiten wij het onderzoek.

3. Tweede herinnering

Zijn er na de tweede controle nog steeds verschillen tussen uw loonaangifte en de loonaangifte UWV? Dan leggen wij u een boete op van €5.000. U heeft twee weken de tijd om de verschillen aan te passen. Na deze twee weken volgt de derde en laatste controle. Betaalt u de boetefactuur van €5.000 niet op tijd? Dan sturen wij de boetefactuur door naar een incassobureau. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!