d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Nieuwe regels voor pensioen

asd

Nederland krijgt nieuwe pensioenregels. Deze staan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). U leest op deze pagina wat er hetzelfde blijft. En wat er verandert.

Dit blijft hetzelfde:

  1. Uw werknemer krijgt vanaf zijn AOW-leeftijd AOW van de overheid.
  2. U blijft een pensioenregeling aanbieden aan uw werknemer.
  3. Uw werknemer krijgt pensioen zolang hij leeft.
  4. Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, blijft hij pensioenvermogen opbouwen. De nabestaanden van uw werknemer blijven dan ook verzekerd.
  5. Werkgevers- en werknemersorganisaties maken samen afspraken over pensioenregelingen.
asd

Dit verandert:

De hoogte van het pensioen kan veranderen

Nu zijn er afspraken over de hoogte van het pensioen. Over hoeveel geld uw werknemer krijgt als hij met pensioen is. Straks zijn er afspraken over de hoogte van de premie die u en uw werknemer betalen. De hoogte van het pensioen is niet zeker. Deze hangt af van het geld dat we verdienen met het beleggen van de premies.

Uw werknemer krijgt een solidaire pensioenregeling

Het vernieuwde pensioenstelsel heeft 2 soorten pensioenregelingen. De solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Vakbonden en Schoonmakend Nederland kozen voor de solidaire regeling. Dit betekent dat deelnemers samen het pensioenvermogen beleggen. En ook samen de risico’s delen. Het pensioen van uw werknemer is hierdoor stabieler dan bij een flexibele premieregeling.

Uw werknemers krijgen een persoonlijk pensioenvermogen

Uw werknemers zien in het vernieuwde pensioenstelsel beter hoe het met hun pensioen gaat. Zo kunnen ze elk jaar zien hoeveel geld de inleg van hun pensioenpremie heeft opgeleverd. Het pensioen is dus persoonlijker. En uw werknemers hebben er beter zicht op.

Uw werknemers kunnen kiezen voor bedrag ineens

Uw werknemers krijgen straks een extra pensioenkeuze: bedrag ineens. Dit houdt in dat zij in 1 keer een deel van hun pensioen van ons krijgen. Zij kunnen dan maximaal 10% van hun totale ouderdomspensioen uit laten betalen. Hun maandelijkse pensioen wordt hierdoor wel lager. Uw werknemers kunnen hier nog niet voor kiezen. Meer informatie over de startdatum vindt u in de tijdlijn of op onze nieuwspagina.

Uw werknemers bouwen vanaf 18 jaar pensioen op

De leeftijd waarop uw werknemers beginnen met het opbouwen van pensioen verandert. Dit is nu 21 jaar en dit wordt straks 18 jaar. Hierdoor hebben zij dus langer de tijd om hun pensioenpot te vullen.

Goed om te weten:

  • We verwachten dat deze regel ingaat vanaf 1 januari 2024.
  • U betaalt dan ook premie voor werknemers tussen de 18 en 21 jaar.
  • Werknemers tussen de 18-21 jaar betalen vanaf die datum ook zelf premie. Het netto-inkomen van deze werknemers daalt hierdoor.